Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2015/7896 E. , 2016/16465 K.

Ara 16, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak

… ile … aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasının reddine dair … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı … vekili, evlilik birliği içinde edinilen taşınmaz nedeniyle 5.000,00 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiş, 06.06.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile talep miktarını artırarak toplam 33.325,00 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davacının taşınmazın 1/2 hissesini tapuda satış gösterek devrettiği, işlemin gizli bağış niteliğinde olduğu, bağışlanan taşınmaz nedeniyle davacının mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak talebinde bulunamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK m. 33). İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, artık değere katılma alacağı isteğine ilişkindir.

Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde davacının, tasfiyesini istediği … parsel sayılı taşınmaz ilk olarak 23.11.2001 tarihinde satın alınarak davacı adına tescil edilmiş, evlilik devam ederken davacı taşınmazın 1/2 hissesini 27.12.2006 tarihinde davalıya satarak 1/2 oranında adlarına paylı mülkiyet şeklinde tescil ettirmişler ve halen tapu sicilinde aynı şekilde ve oranda kayıtlıdır. Evlilik birliği devam ederken serbest iradeleriyle gerçekleştirdikleri bu paylaşımla, her bir payın o eşin kişisel mal grubuna terk edildiği kabul edilmelidir. Davacı tarafça, paylı şekilde tescil edildikten sonra katkıda bulunulduğu da iddia edilip kanıtlanmadığına göre, davalı eş adına kayıtlı paya yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle ret kararı verilmesi doğru değilse de ret kararı sonuç itibari ile doğru olduğundan kararın 1086 sayılı HUMK’nun 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenle gerekçe değiştirilerek ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 05.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (8. Hukuk Dairesi 2015/7896 E. , 2016/16465 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.