Yargıtay Kararı: 4.Hukuk Dairesi Esas: 2004/8918 Karar: 2005/3229 Karar Tarihi: 29.03.2005

Ara 10, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Bu yazımızda Esas: 2004/8918 Karar: 2005/3229 numaralı Yargıtay Kararının tam metnini paylaştık.


Dava: Davacı İ.K. vekili Avukat Y.E. tarafından, davalı M.E.A. ve P.A. aleyhine 01.05.2003 gününde verilen dilekçe ile ziynet eşyalarının iadesi, mümkün olmazsa bedellerinin tazmininin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 10.03.2004 günlü kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili Avukat Y.E. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulü ne ve tebligat gideri verilmediğinden duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: Dava, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının aynen olmazsa bedellerinin tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, tarafların 25.08.2000 tarihinde evlendiklerini, kadına takılan ziynet eşyalarının kadının şahsi malı olup evliliğin sona ermesi durumunda istenemeyeceğinden davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, davalı P.A. ile 25.08.2000 tarihinde resmi olarak evlendiğini, düğün yapamadıkları için fiilen bir araya gelemediklerini, resmi nikah sırasında ve düğün hazırlıkları sırasında davalı P.A.’a altı kalem ziynet eşyası takıldığını, adı geçen davalının resmi nikahlı olmasına rağmen 03.03.2003 tarihinde Şinasi Sakarya isimli şahıs ile kaçıp gittiğini, bu suretle BK.’nun 244/2 maddesi gereğince bağışlamadan rücu şartlarının gerçekleştiğini belirterek ziynet eşyalarının aynen olmazsa bedellerinin tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalılar ise davanın reddini savunmuşlardır.

Yargılama Neticesi

Davacı, ileride ortak hayatın kurulacağını ümit ederek nikah sırasında karısına bağışlamada bulunmuş, ancak davalı nikahtan sonra başka biriyle kaçarak üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. BK.’nun 244/2 maddesine göre bağışlanan, bağışlayana veya ailesine karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmez ya da bunlara önemli biçimde uymaz ise bağış yapanın dönme (rücu) hakkı vardır. Davalı kadının başka bir erkekle kaçarak meşru olmayan bir ilişki kurması aile birliğine karşı önemli bir saygısızlıktır. Bu durumda davacı kocanın karısına hibede bulunmasının dayanağı kalmamış, yani bağışlama kastı ortadan kalkmıştır. Açıklanan nedenlerle davacı koca açısından rücu şartının gerçekleştiğinin kabulü ile davanın esasının görülmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle bozulmasına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2004/8918 Karar: 2005/3229 Karar Tarihi: 29.03.2005)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.