Yargıtay Kararı: 4 HD. 24.9.1973 T. 1972/16278 E. 8377 K

Ara 27, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Davada, vekâlet uyarınca satılan taşınmazın satış bedeli ve ayrıca vekâlet görevi kötüye kullanıp taşınmaz düşük bedelle satılmış gösterildiğinden uğranılan zararın tazminini istemiştir.

Vekil; vekâleti uyarınca, gerçekten davacının taşınmazlarını 3. kişiye satmış ise de, bunu tedbirsiz veya hileli bir davranışla rayiçten düşük gösterildiği ileri sürüldüğüne ve tapuda gösterilen satış bedeli davalı ile 3. kişi arasındaki işlemin görünüşünü tespitten ileri bir niteliği bulunmadığından, bu resmi kaydın tutarı davalıyı bağlamaz, davacı satış günündeki gerçek değerin tapuda gösterilenin çok üstünde olduğunu ileri sürebilir ve ispatlayabilir.

Gerçekten davacı bunun keşifle belireceğini ileri sürmüştür. O halde mahkeme yerin davalı vekil eliyle 3. kişilere satıldığı gündeki gerçek sürüm değerini bilirkişi eliyle gerekirse emsalleri de araştırılarak tespit ettirilmeli idi. Tapuda kayıtlı 3. kişilere satış parası 20.750 lira olduğu halde az ileride belirtilen yön incelenmeden mahkemenin 40.750 lirayı hükmetmesi yasaya aykırıdır. Yapılacak işbu yönün incelenmesi sonunda bulunacak gerçek değere eski hükmedilen tutarı aşmamak üzere hükmetmekten ibarettir. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 4. HD. 24.9.1973 T. 1972/16278 E. 8377 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.