Yargıtay Kararı: 4. HD. 1.7.1974 T. 1973/1756 E. 4032 K.

Ara 29, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil, vekâleti gereği eline geçeni müvekkile ödeme borcu altındadır.

Uyuşmazlık 7.6.1967 günlü belgeden doğmuştur. Belgenin çekişmeli yönü metnin altında fakat imzanın üstündeki tamamen çizilip karalanarak okunmaz hale getirilen bölümdedir.

Davalı avukat, davacı olan müvekkilinin iş parası alacağı davasını yükümlenmiş ve bir ücret sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme, niteliği yönünden, düzenlendiği sırada yürürlükte bulunan 3499 sayılı Yasanın 128. maddesi hükmüne aykırı olduğundan geçersizdir.

Davalı, bu sözleşme uyarınca yükümlendiği davayı sonuçlandırmış, ilâmı almış, icra kovuşturmasına girişmiş, 10.892 lira üzerinden yapılan kovuşturma borçludan 11.080 lira tahsil olunarak sonuçlanmış ve davalı avukatla iş sahibi müvekkili davacı arasında 7.6.1967 günlü belge düzenlenmiştir. Bu belgede aynen (İcranın dosyasındaki ilâmı muhtevi alacağını masrafları ile birlikte Avukat A.’dan aldım.) sözleri yer almaktadır. Ancak, imza ile belge arasında düzenleniş biçimine göre, iki satırlık boşluk bırakılmıştır ve boşluğun ortasına yazılan 3-5 kelimelik sözün silindiği açıkça görülmektedir.

Davada, kovuşturma konusu alacağın alındığı belgede kabul edildiği halde silinen bölümde yalnız 5.500 liranın alındığı yazılı olduğu ileri sürülerek davalı avukatın zimmetinde kalan paranın ödetilmesi istenmektedir. Buna karşılık davalı belgenin silinmeyen bölümüne dayanmaktadır. Böylece uyuşmazlık Usulün 298. maddesine değinmektedir. O halde mahkemenin bu tamamen okunmaz hale getirilen bölümün (belgenin geçerlik veya anlamına etkili olacak nitelikte) olup olmadığını araştırması gerekir.

Bu konuda hiçbir inceleme yapmadan ve iptal edilen bölümün hangi nedenlerle belgenin anlam ve doğruluğuna etkili olmadığını hiç tartışmadan böylece çekişmenin niteliğini kavramamış görüntüsü içerisinde hüküm vermiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 4. HD. 1.7.1974 T. 1973/1756 E. 4032 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.