Yargıtay Kararı: 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13774 K. 2004/13494 T. 7.12.2004

Ara 16, 2020 | Genel Yazılar

DAVA : Dava dilekçesinde nişan hediyelerinin aynen iadesi olmadığı takdirde bedeli olan 3.000.000.000 lira ve 10.000.000.000 lira başlık parasının ve 1.500.000.000 lira masrafın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR : Davada, nişanın haksız bozulması ve evliliğin gerçekleşmemesi nedeniyle, nişan hediyesi olarak verilen 5 adet burma bilezik, 2 adet (normal bilezik) 2 adet yüzükten oluşan ziynetlerin, 10.000.000.000 lira süt parasının, 1.700.000.000 lira düğün hazırlıkları için yapılan masrafın davalı nişanlıdan tahsili istenilmiş; mahkemece, ziynet eşyalarının aynen değilse bedeli olan 1.513.770.000 liranın dava tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınmasına sair istemlerin kanıtlanamaması nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

TMK’nun 6.maddesine göre kural olarak taraflar iddia ve savunmalarını ispata mecburdurlar. Taraflar nişanlı olduğuna göre HUMK’nun 293/4 fıkrası hükmü gereği halin icabına ve iki tarafın durumuna nazaran senet alınması söz konusu olamayacağından nişanlılar arasındaki gider ve hediye davalarında tanıklar ispat sağlanabilir.

Somut olayda davacı, davalıya düğün masrafları için 1.700.000.000 lira para verdiğini iddia etmiş ve bu iddiasını tanıkları olan Aydın ve Talimdar’ın yeminli beyanları ile kanıtlamıştır. Bundan sonra ispat edilmiş bu hususu da içine alacak şekilde davalı tarafça yemin edilmiş olması gözetilerek aksi sonuca varılması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13774 K. 2004/13494 T. 7.12.2004)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.