Yargıtay Kararı: 2HD, 2011/23119 Esas, 2012/1267 Karar

Oca 5, 2020 | Genel Yazılar

ÖZET: İlgililer tarafından açılan mutlak butlan davasında evlilik, butlana karar verilmeden önce ölüm ile sonlanmış olsa bile ilgililerin davalarını sürdürmelerine bir engel bulunmamaktadır.


Davacı-davalı (koca) tarafından evlenme tarihinde davalı-davacı (kadın)’m akıl hastası olması sebebiyle TMK md 145/3’e dayanarak evliliğin iptali davası, davalı – davacı (kadın) tarafından da davacı-davalı (koca)’ya karşı TMK 166/1’de yer alan evliliğin temelinden sarsılması sebebiyle müstakil boşanma davası açılmış, her iki dava birleştirilerek görülmüştür.


Yerel mahkemece; evliliğin iptaline, birleşen boşanma davasının reddine karar verilmiş, davalı-davacı kadının temyizi üzerine hüküm Dairemizce 17.12.2009 tarihinde eksik incelemeye dayalı olarak bozulmuş, bozma sebebine göre diğer yönler incelenmemiştir.

Bu durumda ilk hüküm bozulmakla tamamen ortadan kalkmıştır. Mahkemece bozmadan sonra; 28.12.2010 tarihinde evliliğin iptaline, boşanma davasının reddine karar verilmiştir. Karardan önce 9.1.2010 tarihinde boşanma davasının davalısı koca ölmüştür.

Bu halde; iptal davasının davacısı, boşanma davasının davalısı olan koca 9.1.2010 tarihinde öldüğünden evliliğin iptali davası açılmasından sonra ölmüş olması iptal davasını konusuz kılmaz ise de (TMK md 159): birleşen boşanma davasında boşanma talebini konusuz hale getirir.

Ölenin mirasçıları açılmış olan iptal davası ve boşanma davasını sürdürmüşlerdir. Bu durumda mahkemece; birleşen boşanma davası yönünden konusuz kalmış olması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına, ölen davacı-davalının mirasçıları davalı sağ eşin kusurunun tespiti bakımından 6217 sayılı Yasa ile değişik TMK md 181/2 gereğince davaya devam ettiklerine göre davalı-davacı kadının kusurunun bulunup bulunmadığının tespitine karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 25.01.2012, E. 2011/23119, K. 2012/1267)

Adana Avukat – Avukat Saim İNCEKAŞ

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.