Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/21725 Esas, 2012/4624 Karar

ÖZET: Sosyal Sigortalar Kurumu sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanının karar altına alınmasını isteyebilir.

Davacı, 1.1.2002 tarihinde ölen Musa ile davalı Zekiye arasında 29.11.2000 tarihinde yapılan evlenme aktinin mutlak butlanla sakat olduğunu belirterek; evliliğin butlanına (iptaline) karar verilmesini istemiştir. TMK md 129/2, 145/4,146/2. maddeleri gereğince sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen dava edilemezse de, her ilgili mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir (TMK md 147).

Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu davayı ilgili sıfatıyla açmıştır. Bu davanın sağ iseler her iki eşe, eşler ölmüşse onlann mirasçısına karşı açılması gerekir. Butlanına karar verilmesi istenilen evliliğin taraflarından Musa, dava açıldığı sırada ölü olduğuna göre; Musa’nın davalı eş Zekiye dışındaki diğer mirasçılarının tespit edilip davanın bunlara yöneltilmesi, bunlar tarafından delil bildirdiği takdirde delillerin toplanması ve gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Durum böyleyken, mahkemece usulünce taraf teşkili sağlanmadan eksik hasımla davanın esasına girilip yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 05.03.2012, E. 2010/21725, K. 2012/4624.)

Adana Avukat – Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.