Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir-Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/19886 Esas, 2011/22204 Karar

ÖZET: Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir.

Davacı-davalı koca dava sebebini ıslah ederek eşinin akıl hastası olması nedeniyle evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürmüştür (1086 s.HUMK.’nun 83 vd., 6100 s.HMK.’nun 176. vd.md.).

Mahkemece davacı-davalı kocanın delillerinin TMK md 145 uygun değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2010/19886, K. 2011/22204)

Adana Avukat – Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.