Yargıtay Kararı: 2015/5037 Esas, 2015/5513 Karar

Oca 5, 2020 | Genel Yazılar

ÖZET: Evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmalıdır.

Mahkemece; “dosya arasında bulunan davacı-davalı (kadın)’a ait raporlar ve vesayet dosyası birlikte değerlendirildiğinde davacı-davalı (kadın)’da akıl hastalığı bulunduğu ve bu hastalığın evliliğin iptaline sebebiyet veren nedenlerden olduğu” gerekçesiyle, davalı-davacı erkeğin davasının kabulü ile “evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptaline” karar verilmiştir.

Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması veya evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olması, evliliği mutlak butlanla sakatlar (TMK md 145/2-3). TMK md 145/2 ve TMK md 145/3’de yer alan sebeple evliliğin iptaline karar verilebilmesi için, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması veya eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması şarttır.

Bu durumun her türlü şüpheden uzak resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi gerekir. Yargılama sırasında davacı-davalı (kadın) hakkında aldırılan; Malatya Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin 25.02.2011 tarihli raporunda, davacı-davalı (kadın)’ın sınırda mental kapasite hastalığının bulunduğu ve bu hastalığın evliliğin butlanını gerektirmeyeceği, Malatya Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 05.01.2011 tarihli raporda “işitme kaybı, mental retardasyon” teşhisi ve şevkinin uygun olacağı, yine Malatya Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 15.10.2011 tarihli raporda ise hafif mental retardasyon teşhisi konulan kadına vasi tayini gerektiği ve hastalığının ömür boyu süreceği rapor edilmiştir.

Vesayet makamına ihbar üzerine Hekimhan Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/143 esas sayılı dosyasında ise, davacı- davalı (kadın) hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen 18.02.2013 tarihli raporda vasi tayin edilmesi gerektiğinin rapor edildiği belirtilerek, davacı-davalı (kadın)’ın akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanmasına ve babası Ali Çakmak’ın velayeti altında bırakılmasına karar verilmiştir.

Görüldüğü gibi dosya içinde bulunan bir kısım raporlar ve görüşler arasında çelişki olduğu gibi kadının evlenme sırasında sürekli bir nedenle ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu veya evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunup bulunmadığı yönünde bir rapor da bulunmamaktadır. O halde, mahkemece yapılacak iş, kadınla birlikte dosyanın bir bütün halinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek davacı-davalı (kadıncın evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunup bulunmadığı veya evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunup bulunmadığı yönünde rapor almak ve bundan sonra tüm delilleri birlikte değerlendirerek sonucu uyarınca bir karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu gereklilik yerine getirilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 24.03.2015, E. 2015/5037, K. 2015/5513 )

Adana Avukat – Avukat Saim İNCEKAŞ

Etiketler:20155513 Karar

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.