Yargıtay Kararı: 2015/3647 Esas, 2015/6530 Karar

Oca 5, 2020 | Yerel Mahkeme Kararları

ÖZET: Dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edilmemişse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Dava evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptaline ilişkin olup Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaname ile açılmıştır. Davamn açıldığı Manavgat 2. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından yetkisizlik kararı verilmiş ve bu karar 26.03.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Yetkisizlik karan verilmesi halinde taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten; süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise, kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa, bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.

Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir (HMK md 20/1). Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine, taraflarca dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için HMK md 20’ye uygun şekilde yapılmış bir başvuru bulunmadığı halde dosya mahkemesince re’sen Kayseri Aile Mahkemesine gönderilmiştir. O halde dava açılmamış hale gelmiştir.

Durum böyleyken mahkemece “davanın açılmamış sayılmasına “ karar verilecek yerde, davalılardan kocanın davanın açılmasından sonra 10.02.2012 tarihinde vefat etmesi sebebiyle evliliğin ölümle sona erdiği gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün gerekçesinin ve sonuç kısmının düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK. md. 438/7-son).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün, yukarıda gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendinin hükümden tamamen çıkarılmasına yerine “Davanın açılmamış sayılmasına” yazılmasına, hükmün gerekçesinin ve sonuç bölümünün
açıklanan şekilde düzeltilerek onanmasına (Y2HD, 07.04.2015, E. 2015/3647, K. 2015/6530)

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank