Yargıtay Kararı: 2015/1162 Esas, 2015/9352 Karar

ÖZET: Rapor hüküm kurmak için yeterli olmalıdır.

TMK md 145/2 sebeple evliliğin iptaline karar verilebilmesi için, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir nedenle ayırt etme  gücünden yoksun bulunması şarttır. Bu durumun her türlü şüpheden uzak sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi gerekir.

Mahkemece davacı Yüksel için Numune Hastanesi Baştabipliğine yazılan müzekkerede, davacının evlilik tarihi olan 03.05.2011 tarihi itibarıyla rahatsızlığının evlenmeye engel olup olmadığının tespiti istenilmiş ise de, düzenlenen sağlık kurulu raporunda “davacının şu an itibarıyla evliliği yürütemeyeceği” belirtilmiştir.

Söz konusu rapor hüküm kurmak için yeterli kabul edilemez. Mahkemece yapılacak iş, davacının evlenme tarihinde sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunup bulunmadığı ve yine evlenme tarihinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunup bulunmadığı yönünde rapor almak ve bundan sonra tüm delilleri birlikte değerlendirerek sonucu uyarınca bir karar vermekten ibarettir. Mahkemece, bu gereklilik yerine getirilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 06.05.2015, E. 2015/1162, K. 2015/9352)

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.