Yargıtay Kararı: 2015/10685 Esas, 2015/12691 Karar

ÖZET: Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için dava açılmışsa bu davanın bekletici mesele yapılması gerekir.


Dava TMK md 129/1 delaletiyle TMK md 145/4’e dayalı evlenmenin butlanı davasıdır. Mahkeme tarafından davalı taraflara nüfus kayıtlarını düzelttirmek üzere dava açmaları için 4 haftalık kesin süre verilmiş, kesin süre içerisinde davalılardan Mehmet Abur Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/410 esas sayılı dosya ile dava açmıştır.

Mahkeme tarafından açılan dava görevsizlik kararı verilerek Şanlıurfa Aile Mahkemesi’ne gönderilmiş, bu mahkeme tarafından da dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Davalılar vekili yeniden dava açmak için süre istemiş ise de mahkeme tarafından bu talep yerinde görülmeyerek davanın kabulü ile davalıların evliliğinin TMK md 129/1 ve TMK md 145/4 uyarınca mutlak butlan sebebiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı Mehmet Abur Şanlıurfa 1. Aile Mahkemesi’nin 2014/535 esas sayılı dosyası ile yeniden nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için dava açtığına göre, davalı tarafından açılan bu davanın bekletici mesele yapılarak sonucunun beklenilmesi, hasıl olacak sonucu uyarınca delillerin birlikte değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 11.06.2015, E. 2015/10685, K. 2015/12691)

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.