Yargıtay Kararı: 2014/23441 Esas , 2015/7164 Karar

ÖZET: Nüfus kaydının düzeltilmesi davası bekletici mesele yapılmalıdır.

Haklarında evlenmenin iptali davası açılan davalılar Merziye ve Kiyasettin Sömen temyiz dilekçelerinde, davalılardan Kıyasettin’in annesi tarafından aynı mahkemede (2014/743 esas) nüfus kaydmın düzeltilmesi ve babalık davasının (2014/186) açıldığını beyan etmiş ve bu davalara ilişkin belgeleri temyiz dilekçelerinde sunmuşlardır. Hükmü temyiz eden davalılarca, davalılardan Kıyasettin’in annesi tarafından açıldığı belirtilen davalar evlenmenin butlamna ilişkin davamn sonucunu etkileyeceğinden, bu davaların bekletici mesele yapılarak, hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde verilen kararın bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 09.04.2015, E. 2014/23441, K. 2015/7164)

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.