Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yargıtay Kararı: 20. HD 2014/8727 E. , 2015/1588 K.

Karışık Yargıtay Kararları

20. Hukuk Dairesi 2014/8727 E. , 2015/1588 K. sayılı Yargıtay Kararı yazımızın devamında yer almaktadır.


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm davacı ……………. vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

Temyiz incelemesi yapılabilmesi için;
1) 16.12.2012 günü vefat eden davacı …’nın dosya kapsamında yer alan ……. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/57-147 sayılı veraset ilâmının gerekçe kısmında davacının çocuğu olarak gösterilen ………. adında mirasçısı bulunduğunun belirtilmesine rağmen hüküm kısmında bu şahsın mirasçı olarak gösterilmemiş olduğu, davacıya ait nüfus kaydı üzerinde yapılan incelemeden şahsın halen sağ olduğu, mahkeme hükmünün davacı mirasçısı ……….’ya tebliğine dair belgenin dosyada bulunmadığı gözlenmiştir.

Hüküm tebliğ olunmuş ise, tebliğ belgesi; tebliğe çıkarılmış ve parçası bulunamıyor ise, tebliğ tarihi PTT Müdürlüğünden sorularak, alınacak cevap veya mahkemedeki kayıt ve belgeler incelenerek tebliğ tarihi saptanıp, bu konuda düzenlenecek belgenin dosyaya eklenmesi; ancak, tebligat yapılmamış ise, usûlünce yapılıp; gerekli temyiz süresinin beklenmesi;

2) Dosya kapsamından davacı …’nın mirasçısı …’ın 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 21.04.2003 gün ve 5544 sayılı kararı ile Türk vatandaşlığından çıktığı, Hannover Başkonsolosluğu tarafından mahkemeye gönderilen 15.07.2014 tarihli tebliğ evrakında; muhatabın adresine ihtar bildirim mektubu gönderildiği, adreste kimse bulunmaması üzerine posta görevlisi tarafından muhatabı adına yerel postanede bir mektup olduğu mesajı bırakıldığı, ancak, mektubu almak üzere başvuran olmadığı açıklanmak suretiyle tebligat evrakı işlemsiz olarak gönderilmiştir.

Ancak, mirasçının Türk vatandaşlığından çıkması nedeniyle bu işlem, 7201 sayılı Tebligat Kanununun yurtdışında tebliği düzenleyen 25. maddesine uygun değildir.

Bu nedenle; 7201 sayılı Kanunun 25. maddesine göre yeniden tebligat yapılması; bu usulle tebligat yapılamadığı takdirde aynı Kanunun 28. maddesine göre ilânen tebligat yapılması, bundan sonra evrakın gönderilmesi,

3) Davacı …’nın mirasçısı …’ya hükmün tebliği hususunda Berlin Başkonsolosluğu tarafından mahkemeye gönderilen 24.06.2014 tarihli tebliğ evrakında; muhatabın adresine ihtar bildirim mektubu gönderildiği, adreste kimse bulunmaması üzerine posta görevlisi tarafından muhatabı adına yerel postanede bir mektup olduğu mesajı bırakıldığı, ancak, mektubu almak üzere başvuran olmadığı açıklanmak suretiyle tebligat evrakı işlemsiz olarak gönderilmiştir.

Bu işlem, 7201 sayılı Tebligat Kanununun yurtdışında tebliği düzenleyen 25/a maddesine uygun değildir.

Bu nedenle; 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine göre yeniden tebligat yapılması; bu usûlle tebligat yapılamadığı takdirde aynı Kanunun 28. maddesine göre ilânen tebligat yapılması, bundan sonra evrakın gönderilmesi,

Ayrıca, dava dosyasının 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 433/3. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi pusulasına bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Değinilen eksiklikler giderilmek üzere, dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine 16/03/2015 günü oy birliği ile karar verildi.


Bu yazımızda tam metnini paylaştığımız karar Yargıtay’ın resmi web sitesinden temin edilmiştir. Yargıtay Kararları halka açık şekilde paylaşılmaktadır. Bunun amacı hukuki uyuşmazlıklara bulunan nihai çözümlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Yargıtay, Türk Hukukunda yüksek dereceli bir mahkemedir. Yerel mahkemelerin verdiği karara karşı yapılan itirazları denetler ve son kararı verir. Verilen bu kararlar uygulamaya geçirilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: