Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2016/10132 E. , 2017/6261 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tic. Mah. Sıf.)

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin gayrimenkul alımı için 175.000 TL bedel üzerinden davalı ile yapılan anlaşma anında taşınmaz bedeline mahsuben 10.000,00 TL’nin peşin olarak ödendiğini, taşınmaz malikinin dava dışı … olması nedeniyle kararlaştırılan bedelinin 65.000 TL’sinin taşınmaz maliki olan …’nun banka hesabına yatırdığını, tapu devri sırasında 17.500,00 TL yi davalıya elden teslim ederek, taşınmazı devir ve temlik aldığını, kararlaştırılan bedelinin bakiye kalan 82.500,00 TL’si için ise takip konusu senet tanzim edilerek davalıya teslim edildiğini, tapu devrinden sonra müvekkilinin davalıdaki senet borcuna mahsuben davalı talimatı ile dava dışı …hesabına toplam 82.500,00 TL ödediğini, davalının senedi iade etmediğini, müvekkilinin borcunu ödediğini belirterek hakkında başlatılan icra takibine konu senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti ile %20 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, cevap vermemiştir.

Mahkemece davacının ödeme iddiasını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerek davalı, gerek dava dışı…,dava konusu senedin …adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacıya satılması, satış bedelinin 1/2 sinin…ya ödenmesi, 1/2 sinin dava konusu senet olarak davalıya verildiği konusunda … Cumhuriyet Başsavcılığında ki hazırlık ifadelerinde açıkça beyan ve ikrarda bulunmuşlardır.

Bu durumda dava konusu senedin hangi nedenle davalıya verilmiş olduğu davalının bu şekildeki ikrarıyla belirlenmiştir. Davalı sözü edilen taşınmazın maliki olmadığı gibi taşınmaz satış bedelinin, dava dışı malik …ya ödendiği de dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Gerek bu sebeplerle gerekse tapuda kayıtlı bir taşınmazın tapu dışı bir işlemle satışının geçersiz olması ve geçersiz satışlarda, herkesin aldığını iade zorunluluğu bulunması sebebiyle, davalının maliki olmadığı bir taşınmazı tapu dışı bir işlemle satması yönündeki savunmasının geçersiz işlemi geçerli hale getirmeyeceği gözetildiğinde somut olayda dava konusu senedin karşılıksız olduğu davacıya iadesi gereken bu senetten dolayı davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle,hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.(19. Hukuk Dairesi 2016/10132 E. , 2017/6261 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.