Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2015/2148 E. , 2015/12978 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalının müvekkilinin kız kardeşinin eşi olduğunu, bu nedenle davalıyı işe aldığını, davalı ev yaptırırken paraya ihtiyaç olduğu için müvekkilinden borç aldığını, 10.000 USD’nın 14.07.2009’da davalıya havale çıkartıldığını, geriye kalan miktarın da elden teslim edildiğini, alacağına karşılık davalıdan 25.000 TL ve 2.850 TL’lik senetler aldığını, davalının müvekkilini sürekli oyalayarak senetlerin zamanaşımına uğramasını sağladığını, bu senetlerin davalı işe girerken bedelsiz olarak alınmadığını, girişilen icra takibine itirazın haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına %20 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili dava konusu senetlerin işçi işveren ilişkisi çerçevesinde teminat amacıyla alındığını, müvekkili tarafından davalı aleyhine …. İş Mahkemesinin 2013/232 E. sayılı dosyasında kıdem tazminatı vs. için dava açılınca davacının icra takibine giriştiğini, iş bu davada da iş mahkemesinin görevli olduğunu, davacının iddiası dikkate alındığında ise Ticaret Mahkemesinin görevli olduğunu, esas yönden de davanın yerinde olmadığını belirterek davanın reddi ile %20 kötüniyet tazminatının davacıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, taraflar arasındaki ilişki hizmet sözleşmesine dayandığından iş mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 19.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.(19. Hukuk Dairesi 2015/2148 E. , 2015/12978 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.