Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2015/17233 E. , 2016/6099 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

TARİHİ : 30/04/2015
NUMARASI : 2013/16-2015/140
DAVACI : S.. B.. vek. Av. Ş.. K..
DAVALI : A.. Y.. vek. Av. R.. Ö..

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin C. D.T.. .M.Ş. yetkilisi olduğunu, müvekkili ile davalının oğlu arasında bakır satım sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin sözleşme gereği 5.000,00 TL’yi davalının oğluna elden teslim ettikten sonra bakiye 20.000,00 TL’lik kısmı davalının oğlu ile yapılan görüşmeler üzerine davalının banka hesabına gönderildiğini, davalının oğlu tarafından sözleşmeye konu mal teslim edilmediğinden davalının haksız olarak zenginleştiğini, 20.000,00 TL’nin iadesi için giriştiği icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının bahse konu ettiği sözleşmenin tarafları dava dışı C. D.T.. .. ile müvekkilinin oğlu olduğunu, bu nedenle davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı gibi davalının gönderilen paradan haberdar dahi olmadığını, sözleşme ile yükümlenenin davalı olmadığını buna göre davalının da pasif dava ehliyeti bulunmadığını, aynı banka dekontuna dayanılarak davacı tarafça icra takibi yapıldıktan sonra dava dışı C. D. T.. …. tarafından da davalıya karşı bir takip yapıldığını, böylece davacının takip yapmaya C.. D.T.A.Ş.’nin yetkili olduğunu kabul ettiğini, bu davanın hiç bir yasal dayanağı bulunmadığını, müvekkilinin davacı tarafça para gönderildiği iddia edilen banka hesap numarasının kapatılması için bankaya yapmış olduğu yazılı bir başvuru olduğunu, ve bankaca müvekkiline bahse konu hesabın kapatıldığı bilgisinin verildiğini, müvekkilinin haberi dahi bulunmayan bir para nedeniyle zenginleşmesinin söz konusu olmadığını, sebepsiz zenginleşme iddiasıyla müvekkilinden talepte bulunulamayacağı savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davacının şahsi hesabından davalı hesabına 20.000,00 TL EFT yapıldığı, davalının taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi ya da borç para verilmesinden kaynaklanan hukuki ilişki bulunmadığını savunduğu, bu miktarın davalı tarafça kullanıldığı, dava dışı davalının oğlunun sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmemesi hususunun bu dava konusu olmadığı, buna göre davalının itirazında haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile takibin devamına ve davalı hakkında %20 icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalının hesabına para yatıran davacı ile aralarında bir ticari ilişkinin olmadığını kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, ..gününde oybirliğiyle karar verildi.(19. Hukuk Dairesi 2015/17233 E. , 2016/6099 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.