Yargıtay Kararı: 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/41981 K. 2016/2444 T. 2.2.2016

Ara 15, 2020 | Borçlar Hukuku

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacının İddiası ve Talebi

KARAR : Davacı, davalı eşine nişan ve düğün törenlerinde takmış olduğu ziynet eşyalarının veya bedelin iadesi ile düğün ve nişan için yaptığı harcamaların iadesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Yargılama Neticesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, ziynet eşyalarının aynen olmadığı takdirde bedelinin iadesinin bağışlamadan rücu niteliğinde ve genel mahkemelerin yetkili olduğu gerekçesiyle tefrik edilmesi yönünde bozma ilamı neticesinde, davacının bu talebi ayrı bir esasa kaydedilerek, mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 36.809,00 TL ziyenet eşyası bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından iddia edilen bu nitelikteki bir işlemin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 285 vd. maddeleri gereğince bağış niteliğinde bulunduğu açıktır. Dava, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 295 vd. maddeleri gereğince bağıştan rücuya dayalı bedel istemine ilişkindir.

Bağışlamadan dönme, bağışlayanın tek taraflı, bağışlanana varması gerekli bir beyanıyla bağışlamayı geriye yürürlü olarak ortadan kaldırmasıdır. Dönme hakkı, bir hukuksal ilişkiye son veren yenilik doğurucu haklardandır.

Ne var ki bağışlayan, ancak TBK 295. maddedeki koşullardan birinin varlığı halinde bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir.

Somut olaya dair dosya içeriğinde, davalı bağışlanan davacı bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlediği ya da davacı bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davrandığı yolunda bir kanıt bulunmadığından bağıştan rücu koşullarının olayda gerçekleştiği kabul edilemez.

Mahkemece, davacının bağıştan dönme koşullarını oluşmadığı için davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 2.2.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/41981 K. 2016/2444 T. 2.2.2016)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.