Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2017/7277 E. , 2020/5189 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesince 2016/87 esas 2016/493 karar sayılı davanın reddine yönelik olarak verilen hükme karşı taraflarca yapılan istinaf başvurusunun davalı yönünden reddine davacı tarafından kabulüne dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’nin 2017/267-2017/300 karar sayılı kararının süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, yüklenici sıfatıyla davalı idare ile kaset tipi klima alımına yönelik sözleşme imzalandığını, sözleşme konusu klimanın teslim ve montajından sonra faturasının elden teslim edildiğini, idarenin fatura tarihinden itibaren 365 gün içerisinde borç ödenmediği için alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Yargılama Neticesi

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, taraflarca istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, davalı vekilinin istinaf talebinin reddine, davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10/11/2016 gün ve 2016/87-493 E.K., sayılı kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, İzmir 16. İcra Dairesi’nin 2015/16799 Esas sayılı takip dosyasına davalının itirazının iptaline, icra takibinin toplam 75.477,31 TL üzerinden devamına, asıl alacak miktarı üzerinden %20 oranında icra inkar tazminatı hükmedilmesine karar vermiştir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

SONUÇ: Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 25/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. (13. Hukuk Dairesi 2017/7277 E. , 2020/5189 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.