Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/3168 E. , 2018/9334 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalının TR65 0001 0019 7958 3951 1150 01 iban nolu hesabına, 24/09/2012 tarihinde … Bankası aracılığıyla 30.000,00 TL gönderdiğini, davalının bu parayı eksik iade etmesi üzerine….3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/4933 esas sayılı dosyası üzerinden ilamsız takip başlattığını, borçlunun süresi içinde itiraz ileri sürerek, takibin durmasına sebebiyet verdiğini beyanla, itirazın iptaline, davalı borçlunun %40 icra inkar tazminatı ile mahkumiyetine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacıdan kendi damadı için 30.000,00 TL borç para aldığını, bu paranın tamamını davacıya kendi evinden elden teslim ettiğini, o sırada eşinin de yanında olduğunu ve davacının iki kez saymak suretiyle parayı teslim aldığını, davacıya parayı ödemek için öncelikle … Bankası’na gittiğini ancak muhtemelen davacının talimatı ile bankanın davacı hesabına parayı yatırmasına izin vermediğini, sonrasında ise davacının hemen arkasında eve gelerek parayı istediğini, kendisinin de elden teslim ettiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Dava, davacının davalının … Bankası hesabına 30.000,00 TL para göndermesi ancak bu paranın 10.000,00 TL’sinin iade edilmemesi üzerine davacı tarafça davalı hakkında başlatılan icra takibine itiraz edilmesi sebebiyle açılan itirazın iptali davasıdır. Davalı, davaya cevap dilekçesinde kendi damadı için 30.000,00 TL davacıdan borç para aldığını ancak bu paranın tamamını davacıya evinde elden teslim ettiğini savunmuştur. Mahkemece; ”.. ödünç kaydına ilişkin bir açıklama bulunmadığı, takip ve dava konusu alacağın davacı tarafından davalıya ödünç verildiğine dair başkaca yasal delil sunulmadığı..” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir ancak davalı taraf cevap dilekçesinde damadı için 30.000,00 TL borç para aldığını ve bunu davacıya elden tamamen ödediğini beyan ettiğine göre artık bu bedelin ödendiğini ispat yükü davalıdadır ve davalının borcu ödediğine ilişkin dosyaya sunduğu deliller değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2016/3168 E. , 2018/9334 K.)

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.