Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/25108 E. , 2019/9275 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, güzellik ve kişisel bakım işyeri kurmak istediğini, komşusu ve arkadaşı olan davalının alınacak … marka model makinanın ucuz bir şekilde temin edilebileceğini belirtmesi üzerine 03.04.2014 günü karşılıklı protokol yaptıklarını, bu protokolle davalıya 150.000,00 TL nakit para teslim ettiğini, davalının makineyi teslim etme yükümlülüğüne aykırı davrandığını ve davalı aleyhine icra takibi başlattığını, davalının icra takibine itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, davalının haksız itirazının iptali ile %20 icra-inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Davacı, … marka model makinenin alınması amacıyla davalı ile arasında yapılan protokol uyarınca davalının makineyi teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmediğini bu nedenle bu protokol uyarınca davalıya ödediği bedel ve cezai şartın davalıdan tahsili amacıyla yapılan icra takibine davalının haksız itiraz ettiğini belirterek eldeki davayı açmıştır.

Davalı, davacıyla herhangi bir iş ilişkisi olmadığını, protokoldeki imzanın kendisine ait olmadığını savunmuştur.

Davalının imza inkarı üzerine mahkemece grafoloji uzmanından rapor alınmıştır. Raporda;”… makine satış protokolü başlıklı 03.04.2014 tarihli belgedeki imzanın davalıya ait olmadığı, yine ikinci maddedeki bu para …’e elden teslim edilmiştir şeklindeki ibarenin diğer bölümlerin yazımında kullanılan kalem mürekkebinden daha koyu mürekkebi içeren bir kalemle kısmen daha sert bir zemin üzerinde yazılıp eklenmiş olduğu…” tespit edilmiştir.

Mahkemece, dava konusu alacağa dayanak gösterilen 03.04.2014 tarihli protokoldeki imzanın davalıya ait olmadığını, paranın teslim alındığına ilişkin ibarenin de sonradan belgeye eklendiğini, davacının işyerini 2010 yılında kapatmış olması ve bu tür işyerini işletebilmek için gerekli yasal şartları da taşımadığını, davalıya ayrıca para ödediğini ve aralarında ticari bir iş birliği olduğunu gösteren başkaca da bir delil dosyaya sunulamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davaya konu protokoldeki imzanın basit tersimli olması nedeniyle grafoloji uzmanından alınan rapor yeterli olmayacaktır. Bu hali ile 28.03.2016 tarihli rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda davacıya ait varsa daha fazla imza örnekleri celbedilerek, dosyada mevcut diğer mukayese imzaları ile birlikte Adli Tıp Kurumundan Yargıtay ve taraf denetimine elverişli rapor aldırılarak davaya konu protokoldeki imzanın davalıya ait olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre, tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 2.bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 29,20 TL peşin alınan harcın davacıya, peşin alınan 29,20 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. (13. Hukuk Dairesi 2016/25108 E. , 2019/9275 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.