Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/22806 E. , 2019/8516 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı; 2002 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda 45.000,00 TL tazminat aldığını, bu tazminatı Ziraat Bankası’ndaki hesabına yatırdığını, eşi ile kayınvalidesi olan davalının tazminatın kendisine verilmesini, kısa bir süre sonra bu parayı kendisine iade edeceklerini beyan etmeleri üzerine, ilgili paranın 35.000,00 TL’lik kısmını davalının aynı bankadaki hesabına gönderdiğini, bakiye 10.000,00 TL’yi ise davalıya elden teslim ettiğini, davalının borç olarak verilen para karşılığında kendisine uzun vadeli bir senet verdiğini, kendisinin senedin elinden alınmasından çekindiği için senedi noterde tasdik ettirdiğini, ki daha sonra davalının bu senedi elinden zorla alarak imha ettiğini ileri sürerek, davalıya borç olarak verdiği 45.000,00 TL’nin ödeme tarihi olan 13.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 35.000,00 TL’nin 13.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı taraftan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemeyeceği ve tahkikat için duruşma günü verilemeyeceği hükme bağlanmış, Yasanın 139. ve 140. maddelerinde ise dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra yapılacak ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler gösterilmiştir. Ayrıca, Kanun’da dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesi aşamasında (HMK.md.126-136); iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın; taraflara “serbestçe” iddia ve savunmalarını genişletme veya değiştirme imkanı tanımıştır (HMK.md.141).

Somut olayda, davalının süresinde verdiği cevap dilekçesi, davacı tarafa tebliğe çıkarılmadan ön inceleme duruşması ve tahkikat duruşması yapılarak karar verilmiştir. Bu şekilde tarafların ikinci dilekçelerini sunma hakları ortadan kalkmıştır. Dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanmadan ön inceleme aşamasına geçilemez. Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. (13. Hukuk Dairesi 2016/22806 E. , 2019/8516 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.