Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/12000 E. , 2018/12059 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının 20.09.2011 tarihinde 10.050,00 TL, 24.05.2012 tarihinde 5.000,00 TL, 30.10.2012 tarihinde 600,00 TL olmak üzere toplam 15.650,00 TL borç para aldığını, davalının iş bu borçları elden teslim alırken teslim aldığına dair ikrarı içeren belge verdiğini, aradan geçen süre içinde sözlü olarak talep edilmesine rağmen borcunu ödemediğini, davalı hakkında … 25.İcra Müdürlüğü’nün 2013/30367 sayılı takip dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini ve icra takibinin durduğunu, davalının … 25.İcra Müdürlüğü’nün 2013/30367 Esas sayılı icra dosyasına yaptığı haksız ve mesnetsiz itirazın iptali ile davalının %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalının … 25. İcra Müdürlüğü’nün 2013/30367 sayılı icra takibine itirazının kısmen iptaline, takibin 15.650,00 TL üzerinden bu miktara takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte talepnamedeki diğer koşullarla devamına, fazlaya dair istemin reddine, % 20 icra inkar tazminatı olan 3.130,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ödünç sözleşmesinden kaynaklı olup, davacı davalıya borç olarak verdiği bedelin ödenmediğini ileri sürerek başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının davalının toplam 15.650,00 TL borç para aldığını, borç aldığını gösteren yazılı belge verdiğini iddia etmekte olduğunu ve ” … Aldığım Para ” başlığı altında el yazısı ile düzenlenen tarih ve miktar gösteren belgeye dayandığını, davalının belgeyi düzenlediğini ikrar ettiğini, bedelin kira sözleşmesi nedeni ile alındığını savunduğunu, davalı tarafın savunmasını kanıtlayamadığını, davalıya yemin teklif etme hakkı hatırlatıldığını, davalının yemin teklifini geri aldığını, yemin teklif etmeyeceğini beyan ettiğini, ispat yükü altında olan davalı iddiasını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacının davaya konu ettiği davalının inkar etmediği davalının el yazısı ile yazılmış olan belge HMK 202. maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmiş delil başlangıcı niteliğinde bir belgedir. Yazılı delil başlangıcı alacağın varlığını tek başına ispat etmesi mümkün değildir. İspat yükü davacıdadır. Davacı iddiasını HMK 202. maddesi kapsamında her türlü delillerle ispatlayabilecektir. Hal böyle olunca, somut olayda ispat yükünün davacıda olduğu dikkate alınmak sureti ile davacının tüm delilleri birlikte değerlendirilerek oluşacak uygun sonuç dairesinde bir hüküm tesisi gerekirken, ispat yükü ters çevrilerek yanılgılı gerekçe ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2016/12000 E. , 2018/12059 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.