Yargıtay Kararı: 13. HD. 9.2.1993 T. 9296 E. 994 K

Ara 28, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekilin vekil edenden aldığı markın alış tarihindeki Türk parası karşılığını iade etmesi gerekir.

Davacılar, davalıyı 12.8.1987 tarihli vekâletname ile, 11 parsel no.lu taşınmazda inşaat yapmak üzere vekil tayin ettiklerini, davalıya 50.000 mark, veriliş tarihlerine göre toplam 56.000.000 TL. ödediklerini, davalının vekâleti aldığı tarihten itibaren 30 ay geçtiği halde inşaatın tamamlandığının ileri sürerek, fazla ödenen 13.000.000 TL ile Belediye’ye ödenen 7.000.000 TL para cezası ve 14.400.000 TL kira mahrumiyeti olmak üzere toplam 34.400.000 TL’nin faizi ile birlikte davalıdan alınmasını istemişlerdir.

Davalı, davacı M.B. ile aralarında bir sözleşme olmadığını, inşaatın davacının temerrüdünden dolayı tamamlanamadığını, kira mahrumiyeti talep edilemeyeceğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 31.072.524 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı tarafın dan temyiz edilmiştir.

1. Davacının, davalıya, vekil sıfatıyla ev inşaatında kullanılmak üzere muhtelif tarihlerde, elden ve banka vasıtasıyla Batı Alman markı verdiği ve gönderdiği anlaşılmaktadır. Bunların toplamı 50.000 DM’dir. Davalıya, vekil sıfatıyla bunları Türk parasına çevirip inşaatta sarf etmek üzere verildiğine göre, o tarihlerde Türk parasına çevrildiğinin kabulü gerekir. Taraflar arasında ayrıca markın aynen iade edileceğine dair anlaşma yoktur. 16.000 markın Eylül 1987 tarihinde elden verildiği, 10.000 markın 3.9.1988 tarihinde banka vasıtasıyla ve geriye kalan 24.000 markin da 16.3.1989 ve 16.5.1989 tarihinde banka vasıtasıyla ödendiği anlaşılmaktadır.

Bunların Türk parası karşılıklarının, o tarihlerdeki kur üzerinden hesap edilmesi gerekir. Buna rağmen Mahkemenin ayını ve gününü belirtmeden tümü hakkında 1989 senesi kuru üzerinden ve Türk parasına çeviren bilirkişi raporunu kabul etmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Taraflar arasındaki vekâletnamede, inşaatın ne kadar sürede yapılıp bitirileceğine dair herhangi bir hüküm yoktur. Ayrıca davacı iş sahibi, inşaatın bitirilmesi için davalıya münasip bir süre tayin ederek ihtarda da bulunmamıştır. Sadece 29.11.1989 tarihli azilnamede, peşin ödediği paradan bakiye 13.000.000 TL’nin iadesini istemekle yetinmiştir.

Bu ihtarnamede, inşaatın belli bir süre içerisinde bitirilmesi istenmediğinden ve sözleşmede de, belli bir süre öngörülmediğinden, davalı bu yönden temerrüde düşürülmüş değildir. Bu durumda, dava tarihine kadar, inşaatın geç yapılmasından veya eksik bırakılmasından dolayı kira mahrumiyeti tazminatı istenemez. Buna rağmen mahkemenin kira yoksunluğu tazminatına hükmetmesi de usul ve yasaya aykırıdır.

Davacı, ödemiş olduğu miktardan 42.749.500 TL’yi düşerek, ödediği para yönünden aradaki fark olan 13.000.000 TL’nin tahsilini talep ettiği halde, mahkemece, davacının talebi dışına çıkılarak, ödenen paradan 37.475.900 TL düşülerek bakiye 15.739.100 TL’ye hükmedilmesi dahi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Davalıya vekâletname veren sadece davacılarından T.Ç.’dir. Ayrıca davalıya bu markları ödeyen de bu davacıdır. Bu nedenle diğer davacı M.B. ile davalı arasında herhangi bir akdi ilişki yoktur. Davacı M.’nin bu taşınmazın tapusunda 1/2 hissenin maliki olarak görünmesi, davalı ile akdi ilişkinin varlığını göstermez. Davalı da davacı M. ile akdî ilişkiyi kabul etmemiştir. Bu nedenle davacı M.B.’nin davasının reddine karar ve rilmesi gerekirken bu davacı lehine de hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 9.2.1993 T. 9296 E. 994 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.