Yargıtay Kararı: 13. HD. 6.10.1992 T. 6100 E. 8045 K

Ara 31, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekilin hileli anlaşma ile yaptığı satış vaadi sözleşmesinin iptali davasında, hukuki yarar vardır.

Davacılar; Marmaris İlçesi İçmeler Köyü tapunun pafta no 15; parsel 1176 da kayıtlı 410 m2 alanında 2510 sayılı Yasa hükümlerince adlarına üzerinde bulunan ev ile birlikte tahsis edilen taşınmazın üzerine ikinci kat yapılması konusunda dava dışı O.D. ile anlaştığını, buna ilişkin işlemlerin takibi için vekâletname düzenlendiğini daha sonra inşaat yapımından vazgeçildiği ve anılan vekilini azlettiğini, ancak vekilin 22.12.1988 tarih ve 15295 sayılı Muğla 1’inci Noterliğince düzenlenen satış vaadi sözleşmesi ile kardeşine taşınmazın danışıklı olarak satıldığını öne sürerek satış vaadi sözleşmesinin iptalini istemiştir.

Davalı sözleşmesinin geçerli olduğunu savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; davada; sözleşmenin usulüne uygun olmaması nedeni ile iptalinin istendiği, hileye dahi dayanılmadığı bu haliyle davanın tespit davası niteliğinde olduğu, o nedenle dava açmakta hukuki yararın bulunmadığı bu yönün ayrıca açılacak ferağa icbar davasında nazara alınacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa dava dilekçesindeki çok açık anlatımlardan, satış vaadi sözleşmesinin iptalini davacı talep ederken; sıraladığı diğer nedenler yanında; vekili O.D. ile davalı kardeşi Ş.D.’nin öğretide “KOLLUSION” denilen hileli anlaşma yoluna başvurdukları olgusuna da dayandığı anlaşılmaktadır (Dava dilekçesi sh. 2 orta bölümdeki açıklamalar). Buna rağmen mahkemenin davacının hile hukuki nedenine dayanmadığını belirterek hüküm kurması yetersiz incelemeye dayanmaktadır. Böyle bir olguya dayanılarak açılan dava da, hukuki yararın varlığı kuşku ve duraksamaya yer olmayacak şekilde belirgindir. Hâl böyle olunca iddia ve savunma üzerinde delillerde toplanarak kurulup değerlendirme yapılmak ortaya çıkacak uygun sonuç çerçevesinde karar verilmelidir. Hükmün BO ZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 6.10.1992 T. 6100 E. 8045 K)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.