Yargıtay Kararı: 13. HD. 3.3.1992 T. 1060 E. 2001 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı, davalıya, murisleri M.S.’nin mirasını taksim için vekâletname verdiğini, davalının muristen intikal eden tapulu daireleri ve otomobili satıp, banka hesabındaki parayı da nakit olarak aldığı halde, vekâleti nedeniyle yaptığı işlerden doğan alacağını kendisine ödemediğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 6.525.000 TL’nin davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı, murisin vefatı ile taksim sözleşmesi gereği muristen intikal eden malvarlığını taksim ettiklerini, davacının da taksime razı olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; 2.960.000 TL’nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının temyizine gelince; davacı mahkemeye verdiği 27.3.1990 tarihli dilekçesinde davalının vekâlet görevini kötüye kullanarak 26 ve 27 parsellerdeki daireleri düşük bedelle satmış gibi gösterdiğini, bunların gerçek değerinin daha fazla olup, her ikisinin 28.000.000 TL değer taşıdığını ve hissesine de 7.000.000 TL düştüğünü; çünkü tenkis davasında bu değerin bilirkişilerce bildirildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece, bu yönden herhangi bir inceleme yapılmadan dairelerin tapuda gösterilen satış bedelinin esas alınması doğru değildir. Çünkü, BK.’nın 390. maddesi gereğince vekil, müvekkile karşı vekâleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir. Bu nedenle vekilin, daireleri satarken gerekli özeni göstermesi, normal satış bedeli üzerinden satışı yapması, aksi halde davacıya karşı sorumlu olması gerekir. Bu durumda, dairelerin satış tarihindeki normal satış bedelinin ne olabileceğinin bilirkişi aracılığıyla tespit edilerek, bunun üzerinden gerekli giderler düşüldükten sonra davacının miras payına isabet edecek miktara hükmedilmesi gerekirken, mahkemenin tapudaki satış bedelini esas alması, usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 3.3.1992 T. 1060 E. 2001 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.