Yargıtay Kararı: 13. HD. 3.2.1992 T. 10091 E. 774 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı vekâletname düzenlenmesinden hemen bir gün sonra vekili davalı galericiyi azlettiği halde aracını üçüncü kişiye sattığını öne sürerek aracın gerçek bedelinin tahsilini istemiştir.

Davalı; dava konusu edilen aracı daha önce davacıya kendisinin sattığını peşinat dışındaki satış bedellerine ilişkin senetleri davacı ödemeyince senetleri davacıya iade ederek 2.000.000 lira nakit ve 5.7.1989 tanzim tarihli 2.000.000 liralıkta çek vermek suretiyle aracı davacıdan satış yoluyla geri aldığını, vekâletnamesinin üçüncü kişiye satışının sağlanabilmesi amacıyla verildiğini, araçta bir hakkı kalmadığını savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; araç bedeli 4.000.000 liranın ödetilmesine karar verilmiştir. Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı 9.11.1989 günlü dilekçesinde dava konusu aracı, davacıdan 2.000.000 TL’sine satın aldığını, 1.000.000 TL’si peşin ödediğini, 1.000.000 TL’likte 5.7.1987 keşide tarihli çek verdiğini bu şekilde araç bedelini davacıya ödediğini savunmuş ve bu savunmasını ispat için davacıya yemin teklif etmiştir.

Mahkemece davacıya yöneltilen yemin davalının savunması doğrultusunda değildir. Davalı vekilinin bu yöne ilişen duruşmadaki talebi de nazara alınmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, davalının savunmasına uygun yemin metni hazırlanıp davacıya eda ettirilmeli ve özellikle çek bedelinin bilahare davacı tarafından tahsil edildiği de gözetilerek, çekin bu arabaya ilişkin olarak davalıca verildiğinin anlaşılması halinde, bu miktarın davacı alacağından mahsubu düşünülmeli, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Usule aykırı eda ettirilen yemine dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 3.2.1992 T. 10091 E. 774 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.