Yargıtay Kararı: 13. HD. 25.5.1992 T. 3976 E. 4896 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı, 20 AS 427 plakalı aracın 1/2 payının maliki olduğunu, diğer 1/2 hissenin ise dava dışı H.S.’ye ait olduğunu, kendi hissesinin satışı için davalılardan H.’ye Denizli 2. Noterliğinde 7.6.1989 tarihinde düzenlenen vekâletnameyi baskı altında verdiğini, sonradan 12.6.1989 günlü Denizli 3. Noterliğinden keşide azilname ile vekili olan H.’yi vekâletten azlettiğini, vekil olan H., azilnamenin tebliği olunduğu 12.6.1989 günü kendisi ve dava dışı H.S.’nin vekili sıfatı ile aracı diğer davalı Z.’ye sattığını, bu satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek, yapılan satış sözleşmesinin iptaline karar verilmesini istemiş, sonradan 9.1.1990 tarihli dilekçesi ile araç davalı Z. tarafından 3. bir kişiye satıldığından dava dilekçesindeki talebini ıslah ederek davayı tazminat davasına dönüştürdüğünü ve araçtaki 1/2 hissesinin değeri olan 7.000.000 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının 1/2 hissesine malik olduğu 20 AS 427 plakalı aracı kendisi adına satması için 7.6.1989 tarihli vekâletname ile davalı H.K.’yi vekil tayin ettikten sonra 12.6.1989 tarihinde bu vekilini azlettiği ve azilnamenin davalıya 13.6.1989 tarihinde tebliğ edildiği, fakat davalı H.’nin 1 gün önce, yani 12.6.1989 tarihinde bu aracı diğer davalıya Noterden 525.000 TL’ye sattığı anlaşılmaktadır. Davacı, bu iki davalı arasındaki satışın gerçek olmayıp muvazaalı olduğunu iddia ederek satışın iptalini istemiş, dava devam ederken aracın 9.6.1989 tarihinde Z. tarafından bir 3. kişiye satılmış olduğunu öğrenince davasını tazminata dönüştürmüştür.

Tazminat davasında da davacı hem muvazaaya ve hem de vekili H.’nin kendisine hesap vermediğini, aracın gerçek değerinin 14.000.000 TL olduğu halde noterde 525.000 TL’ye satılmış gibi gösterildiğini ve bu durumun muvazaanın delili olduğunu iddia etmiştir.

Davacı, davalılar arasındaki muvazaayı her türlü delil ile ispat edebilir. Özellikle satış bedelinin düşük gösterilmesi ve davalılar arasındaki akrabalık durumu dahi diğer delillerle birlikte değerlendirilip davacıyı zararlandırmak için el ve sözbirliği yapmış olup olmadıkları üzerinde gereği gibi durulmalıdır. Şayet davalılar arasındaki muvazaalı bir işlemin yapılmış olduğu sonuç ve kanaatine varılırsa o takdirde her iki davayla da 19.6.1989 olan satış tarihindeki aracın gerçek değerinin 1/2’sinden davacıya karşı sorumlu olurlar. Şayet davalılar arasındaki satışın muvazaalı olmadığı ve gerçek bir satış olduğu sonucuna varılacak olursa, o takdirde vekil olan H. Davacıya karşı vekâlet ilişkisinden dolayı sorumlu tutulabilir. Bunun için aracın H. tarafından Z.’ye satış tarihindeki gerçek satış bedelinin ne olabileceğinin bilirkişi aracılığı ile tespit edilerek bu bedelin yarısının davalı H.’den tahsiline karar verilmesi gerekir.

Mahkemenin eksik inceleme ile davanın reddine karar vermesi bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 25.5.1992 T. 3976 E. 4896 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.