Yargıtay Kararı: 13 HD. 25.3.1996 T. 2561 E. 2819 K

Ara 28, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacılar, ortak miras bırakanları S.K.’ya ait kamulaştırma bedellerinin, vekâletnameye davalı tarafından tahsil edilip murise verilmediğini ileri sürerek, paylarına düşen 37.147.926 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece vekilin, tarafların ortak miras bırakanları olan S.K.’ya ait kamulaştırma bedelini aldığı, toplanan delillerden anlaşılmaktadır. BK’nın 392. maddesi hükmü uyarınca, vekil yapmış olduğu işin hesabını vermeye ve bu cihetten dolayı, her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkile tediyeye mecburdur. Oysa davalı vekil olarak aldığı bu paranın hesabını vermemiştir. Bu nedenle mahkemece davalıdan vekil sıfatıyla miras bırakan adına aldığı kamulaştırma parasının hesabı sorulmalı ve gerektiği takdirde tarafların bu konudaki delillerin toplanmalı ve ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik incelemeyle ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. (Y. 13. HD. 25.3.1996 T. 2561 E. 2819 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.