Yargıtay Kararı: 13. HD. 24.12.1992 T. 8881 E. 10089 K.

Ara 31, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı, kendisine ait otoyu satması için davalıya verdiğini, 2.12.1986 tarihli vekâletname ile otonun tüm evrakını da davalıya teslim ettiği halde bugüne kadar davalının araba bedelini ödemediğini ileri sürerek, otonun aynen iadesini, olmadığı takdirde 6.000.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, dava konusu otoyu bedelini ödeyerek davacıdan aldığını, 3. kişilere de noter senediyle sattığını, davacıya borcu olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuş tur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı, davacının vekili sıfatıyla davacıya ait aracı 17.6.1987 tarihinde noterden resmen kati satışını yaptığına göre, davacı aracın o tarihteki normal satış bedelini talep edebilir. Bilirkişice o tarihte bu aracın normal satış bedelinin neden ibaret olduğu tespit edilerek bu miktara hükmedilmesi gerekirken, mahkemece dava tarihi olan 18.11.1991 tarihindeki değerinde hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 24.12.1992 T. 8881 E. 10089 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.