Yargıtay Kararı: 13. HD. 24.10.1991 T. 7545 E. 9679 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekâleten temsil yetkisinin kötüye kullanıldığı tanıkla ispat edilebilir.

Davacı, davalı damadına tapusuz taşınmazını satması için verdiği vekâletle davalının taşınmazı gerçekte 80.000.000 liraya sattığı halde, 25.000.000 liraya sattığını bildirip yaptığı masraflarını düştükten sonra 20.000.000 lira kendisine ödediğini, kalan miktardan 15.000.000 lirayı daha sonra alıcıdan tahsil ettiği gibi tahsil edilecek iki adet toplam 40.000.000 liralık senedi kendisine vermediğini bildirip, 15.000.000 liranın faiziyle ve 40.000.000 liralık senetlerin davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, taşınmazı 16.000.000 liraya satıp parayı davacıya verdiğini, başkaca para ve senet almadığını bildirip davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili vekâlet görevini sadakat ve özenle ifa etmekle, yaptığı işin hesabını vekili olduğu davacıya vermekle yükümlüdür (BK. 390-392). Davacı, vekili olan davalının alıcı ile anlaşarak gerçek satış bedelini noterde yapılan satış sözleşmesinde düşük gösterip, kendisine eksik satış bedelini noterde yapılan satış sözleşmesinde düşük gösterip, kendisine eksik ödeme yapıldığından bahisle bu davayı açmıştır. Davacı davalının üçüncü şahıs olan alıcı ile yaptığı muvazaaya dayanmıştır. Davacı bu iddiasını, şahit dahil her türlü delille ispat edebilir. Kaldı ki tarafların kayınvalide-damat olmaları nedeniyle şahit dinlenilmesi mümkündür (HUMK. 293/1).

Tarafların delilleri toplanmadan, ayrıca davalıya isnat edilen fiil suç vasfında olduğu, bu konuda davalıya yemin teklif edilemeyeceği halde (HUMK. 352), mahkemenin hatırlatması ile davacı tarafından davalıya yemin teklif edilip, davalı tarafça da bu yeminin kabul ve edası üzerine davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Mahkemece yapılacak iş; öncelikle tarafların şahit dahil tüm delillerinin toplanmasi, gerektiğinde mahallinde keşif icrası ile taşınmazın satış tarihindeki gerçek değerinin tespitiyle hasıl olacak neticeye göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 24.10.1991 T. 7545 E. 9679 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.