Yargıtay Kararı: 13. HD. 21.5.1992 T. 4138 E. 4808 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacılar satın aldıkları traktörün 1/4 payının vekâletin kötüye kullanılması sonucu davalı adına kaydedildiğini öne sürerek, traktörün 2/4 payının mülkiyetinin kendilerinden R.U. adına, römork, patos, pulluk, deveboyu ve tırmık’ın da H.U. adına mülkiyetinin tespitine karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, traktörün 1/4 payının kendisine ait olduğunu, vekâletini kötüye kullanmadığı savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, traktörün 1/4 payının davalıya, römork, deveboynu, pulluk, patos ve tirmik’ın mülkiyetinin de davacı H.’ye ait olduğunun tespitine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Davacı R.U.’nun temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava konusu traktörün alımı için davalı D.U.’ya davacı R.’nin vekâlet verdiği uyuşmazlık konusu değildir. Diğer bir anlatımla davalı D. traktör alımı konusunda davacının vekili olduğunu kabul etmektedir. Davacı iddiası ve yargılama sıfatındaki açıklamaları değerlendirildiğinde davalının vekâlet görevini kötüye kullandığı maddi olgusuna dayanıldığı açıkça görülmektedir. Diğer bir anlatımla vekâlet ilişkisinden kaynaklanan güvenin kötüye kullandığı ileri sürüldüğü ortadadır. Nitekim davalı hakkında ceza yargılaması da emniyeti suistimal suçu isnat edilerek yürütülmüştür. Öyle ise davada davalının haksız eylemine dayanıldığının, hukuki nitelendirmenin bu şekilde nitelendirilmesinin kabulünde duraksamaya yer olmamalıdır. Bu durumda olayda tanık dinlenmesi yasaca mümkündür (HUMK, 293).

Öte yandan vekâletin kötüye kullanıldığı iddiası maddi bir vakıanın ispatına yönelik bir husustur. Hukuki muamele değildir. Gerçekte de böyle bir maddi olgunun ispatı için davacının daha önceden yazılı bir delil tedarik etmesi de maddeden mümkün değildir. O nedenle mahkemece bu yön gözden kaçırılarak tanıklar dinlenmeden sadece belgeler esas alınmak suretiyle karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır.

Öyleyse tarafların tanıkları dinlenmeli, davalı D.’nin dayandığı belgelerle birlikte tüm deliller değerlendirilmeli, hasıl olacak uygun sonuç çerçevesinde karar verilmelidir.

Davalı D.U.’nun temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davacı H.U. ile davalı D. kardeştirler. Mahkemenin de kabul ettiği gibi kural olarak HUMK’un 293/1 maddesi gereğince kardeşler arasındaki hukuki ilişki nedeniyle tanık dinlenebilir. Mahkemece davalı D.’ye savunmasını kanıtlaması açısından tanık delillerini bildirmesi için bir süre verilmemiştir. Ayrıca davalı D. iddiayı inkâr etmiş bulunduğundan ortada savunmanın genişletilmesi yasağı kuralının uygulanmasını gerektirir bir yön de bulunmamaktadır. Hâl böyle olunca davalının göstereceği tanıklar dinlenmeli, davacının da buna karşı göstereceği deliller de toplanıp değerlendirilmeli, sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Mahkemece delillerin takdirinde ve ispat hukukun değerlendirilmesinde yanlışlığa düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması usule ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 21.5.1992 T. 4138 E. 4808 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.