Yargıtay Kararı: 13. HD. 2.11.1992 T. 7188 E. 8397 K.

Ara 31, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil, üzerine aldığı işi, özenle ifa etmek ve müvekkilinin haklarını korumakla yükümlüdür. Taşınmazların tapudaki satış tarihinde normal ve olağan satış bedeli araştırılmalıdır.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı ev almak istediğini, davalılardan M.K.’nın kendisine ev bulduğunu ve ev değeri olarak 30.000.000 TL para istediğini, bahsedilen ev için para yerine iki arsa teklif ettiğini ve arsaların satışı için davalılardan M.K. ve onun arkadaşı olan diğer davalı E.G.’ye vekâletname verdiğini ayrıca M.K.’ya elden 8.412.000 TL para verdiğini, davalıların bu arsaları kendisine vekâleten sattıklarını, evin de kendisine verilmediğini ileri sürerek, davalı M.K.’nın aldığı arsa bedeli ve elden nakit olarak verdiği toplam 29.000.000 TL’nin ve diğer davalı E.G.’nin hesabına geçirdiği arsa bedeli 11.000.000 TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL’nin faiziyle birlikte davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı E.G., davacıdan satış yetkisine dayanan vekâletnameyi aldığını ve satış bedeli olarak da 5.000.000 TL para ödediğini, sonradan bu yeri aldığı vekâlete dayanarak sattığını, diğer davalı da aldığı vekâletname ile davacının arsasını 3. bir kişiye sattığını ve parayı davacıya verdiğini, davacıdan 8.412.000 TL para almadığını savunarak davanin reddini dilemişlerdir.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının 14.2.1990 tarihli vekâletname ile 13 parselin satışı için davalılardan M.K.’ya ve 26.2.1990 tarihli vekâletname ile de 4 parsel numaralı taşınmazın satışı için davalılardan E.G.’ye yetki verdiği ve adı geçen davalıların bu taşınmazları vekil sıfatı ile tapuda 3. kişilere satıp temlik ettikleri dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Esasen taraflar arasında bu yönden herhangi bir uyuşmazlıkta yoktur.

Her iki davalı da satış bedelini elden davacıya ödediklerini savunmuşlar, fakat bu savunmalarını yasal delillerle kanıtlayamamışlardır. Burada ispat külfeti vekil sıfatı ile hareket eden davalılara düşer.

Öte yandan, Borçlar Kanununun 390. maddesi gereğince vekil üzerine aldığı işi özenle ifa etmek ve müvekkilinin haklarının korumakla yükümlüdür. Tapuda her ne kadar satış bedelleri 2.000.000 TL olarak gösterilmişse de, davacı bu miktarları kabul etmemektedir. Bu durumda mahkemece, taşınmazların tapudaki satış tarihinde normal ve olağan satış bedelinin neden ibaret olabileceği araştırılarak bu miktara hükmedilmesi gerekir.

Ancak davalılar davacıya ödemede bulunduklarına dair savunmaları hakkında davacıya bir yemin teklif edebilirler. Davacılara bu hakları hatırlatılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Davacı ayrıca davalılardan M.K.’ya elden 8.412.200 TL verdiğini iddia etmiş ve iddiası hakkında dava dilekçesinde (vs. delil) demek suretiyle yemin deliline de dayanmıştır. Davacıya bu iddiası hakkında davalı M.’ye bir yemin teklifi hakkı bulunduğu hatırlatılarak sonucuna uygun karar verilmemesi de keza usul ve yasaya aykırı olup olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 2.11.1992 T. 7188 E. 8397 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.