Yargıtay Kararı: 13. HD. 10.11.1992 T. 8763 E. 8694 K.

Ara 31, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekâleti kötüye kullanan vekil, müvekkilin zararını ödemekle yükümlüdür.

Davacı, davalı A.A.’nın, adına kayıtlı telefonun intifa hakkını başkalarına devir için vekil tayin ettiğini; devir ettiğinden bahis ile 15.000 TL devir ücretini de bu davalının kendisine verdiğini, sonradan PTT’nin aleyhine yaptığı takip nedeniyle vekilinin telefonun intifa hakkını devretmeyip, sadece diğer davalılar adresine naklini sağlamakla yetindiğini öğrendiğini, vekilin vekâlet görevini kötüye kullandığını, diğer davalılarının da bu telefondan yararlandıklarını, bu şekliyle zararına sebebiyet verdiklerini, zararından sorumlu olduklarını beyanla PTT’nin aleyhine yaptığı takip talepnamesinde kendisinin istediği 5.564.000 TL’nin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla bu takip tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, 5.277.230 TL telefon konuşma ücretinden Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 1987/890 icra dosyasında davacının ödediği meblağın davalılar A.A. ve UPA Uluslararası Pazarlama Limited Şirketinden ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, belirtilen meblağdan adı geçen davalıların sorumlu olduklarına, yan 5.277.230 TL’lik konuşma ücretinden ve bu ücretle ilgili faiz, icra masrafları vs.’den de sorumlu olduklarına, şirket ortakları diğer davalılar İ.S. ve V.S. hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı ile davalılardan A.A. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, vekili bulunan davalı A.A.’nın vekâlet görevini kötüye kullanması nedeniyle maruz kaldığı zararın bu davalıdan ödettirilmesini istemiş; zararına kaynak olarak da Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 1987/890 takip sayılı dosyasını göstermiştir. Davacının iddia ettiği zarar, ancak bu icra dosyasına yaptığı ödemeler ile gerçekleşir. Öyle ise davacı ancak bu davada, dava tarihine kadar yaptığı ödemeler nedeniyle maruz kaldığı zararını adı geçen davalıdan isteyebilir.

Mahkemece bu yolda bir inceleme yapılarak dava tarihi itibariyle gerçekleşen ödeme miktarlarının davalıdan tahsiline karar verilecek yerde yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna, davacının isteminin niteliğine aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 10.11.1992 T. 8763 E. 8694 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.