Yargıtay Kararı: 11. Hukuk Dairesi 2015/1026 E. , 2015/6022 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/09/2014 tarih ve 2011/11-2014/371 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı Banka vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Banka nezdinde dolar hesabı açtırmak üzere davalı bankada müdür olarak görev yapan ve daha önceden tanıdığı davalı … ile görüştüğünü, ancak davalının bilgisayarların bozuk olduğunu söyleyerek parayı elden aldığını, bir hafta sonrasında da bankaya ait bir cüzdanı davacıya göstererek hesabın açıldığını, paranın bu hesaba geçtiğini ve cüzdanın kendi çekmesinde kalmasını, dilediğinde de bu parayı çekebileceğini söylediğini ancak davalı Banka müdürünün bu hesabı hiç açmadan birtakım usulsüz işlemler yapmak ve sahte bir banka hesap cüzdanı düzenlemek suretiyle parayı zimmetine geçirdiğini ileri sürerek, ıslah edilmiş şekli ile 9.483,00 TL’nin 16.02.2000 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı … vekili, davayı kabul etmiştir.

Davalı banka vekili, davacının üzerine düşen dikkat ve özeni göstermeyerek kusurlu davrandığını, davacının diğer davalıya borç para verdiğini, bu şekilde tahsili yoluna başvurduğunu beyan etmiştir.

Mahkemece, davalı Banka müdürünün davacı ile iş birliği içerisinde banka aleyhine eylemlerde bulunarak zarara uğratma maksadı ile böyle bir işe giriştikleri yönünde ispat sağlanamadığı, davalı Banka müdürünün olay tarihinde davacıdan bankaya yatırılmak üzere getirilen parayı elden teslim aldığı, sistemde sorun olduğunu söyleyerek kendisine dekont vermediği, daha sonraki tarihlerde de yine bankaya ait olan bir hesap cüzdanına daktilo ile bu paranın bankaya yatırılmış gibi göstererek kendisini aldattığı ve söz konusu parayı banka hesabına aktarmayarak zimmetine geçirdiği, davalı Banka’nın da adam çalıştıran sıfatı ile sorumluluğunun bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile 9.483,00 TL’nin 16/02/2000 tarihinden itiraberen işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davalı Banka vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Banka vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Banka vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 485,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(11. Hukuk Dairesi 2015/1026 E. , 2015/6022 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.