Yargıtay Kararı: 1. Hukuk Dairesi 2017/2519 E. , 2019/3876 K.

Oca 12, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ: BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı …, 2009 yılında kızının bankaya olan borcuna kefil olması ve kızının borcu ödememesi üzerine hakkında icra takibi başlatılacağı endişesine kapıldığını, bu sırada davalının banka tarafından evinin icra yolu ile elinden alınacağı, evi geçici olarak kendisine devretmesi halinde daha sonra iade edeceği telkini üzerine maliki olduğu 832 ada 38 sayılı parseldeki 9 no’lu bağımsız bölümü 30.01.2009 tarihinde davalıya satış göstererek devrettiğini, ancak devrin bedelsiz olduğunu, davalının sonrasında kötüniyetli olarak evi iade etmediğini, kandırıldığını ileri sürerek, çekişmeli bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiş, yargılama sırasında ölümü üzerine mirasçıları tarafından dava takip edilmiştir.

Davalının Savunması

Davalı, davacının temlik öncesinden kendisine 30.000 dolar borcu olduğunu, bu borcun mahsubu ve üzerine 60.000,00 TL elden teslim etmesi üzerine çekişmeli bağımsız bölümün devredildiğini, iddiaların haksız ve yersiz olduğunu bildirip, davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, irade bozukluğuna dayanılması için 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği, ayrıca davacının hile iddiasını kanıtlayamadığı ve kendi muvazaasına dayanan kişiyi hukuk düzeninin korumayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, anılan kararın davacılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından 6100 sayılı HMK’nin 353/1.b.2 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, davalının soruşturma kapsamında verdiği ifade ile bedelsiz devri ikrar ettiği, hile iddiasının bu şekilde kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 18.06.2019 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat … geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davacılar … vd. vekili Avukat gelmedi yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 20.493.00.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 18.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(1. Hukuk Dairesi 2017/2519 E. , 2019/3876 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.