Yargıtay Kararı: 1. Hukuk Dairesi 2014/8193 E. , 2016/6645 K.

Ara 16, 2020 | Borçlar Hukuku

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL,OLMAZSA BEDELİNİN TAHSİLİ

Taraflar arasında görülen davada;

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, ilk eşini kaybettikten sonra kendisinden küçük olan davalı ile evlendiğini, ancak evlenmeden önce davalının; taşınmaz verilmesi, altın takılması ve kardeşlerine para verilmesi yönünde taleplerinin olduğunu, tüm isteklerini yerine getirip, 1032 ada 191 parseldeki 8 nolu meskenini evliliğin devam edeceği düşüncesi ile davalıya bedelsiz olarak devrettiğini, tapuda işlem satış şeklinde yapılsa da herhangi bir bedel almadığını, ancak evlendikten sonra davalının kadınlık vazifelerini yapmadığını, internetteki yazışmaları sebebi ile kavga ettiklerini ve olayın savcılığa yansıdığını, açtığı boşanma davasının kabul edildiğini ve ayrıldıklarını, boşanma dosyasında bulunan sosyal hizmet uzmanı raporundan da anlaşılacağı üzere davalının taşınmazı bedelsiz aldığını kabul ettiğini, işlemin gerçekte bağış olduğunu ileri sürüp Borçlar Kanunu’nun 244/2. maddesi de gözetilerek tapu iptal ve adına tescile, mümkün olmadığı takdirde taşınmazın bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı, iddiaların doğru olmadığını, boşanma davasında her iki tarafın eşit kusurlu kabul edildiğini, taraf muvazaası iddiasının yazılı belge ile ispat edilmesi gerektiğini, dayanılan raporun yazılı belge niteliğinde olmadığını, kaldı ki evlenme karşılığı verildiği iddia edildiğine göre mehir sözleşmesinin halen geçerli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davacının muvazaa iddiasını yazılı delil ile ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 31.05.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat … geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 4.00.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 31.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (1. Hukuk Dairesi 2014/8193 E. , 2016/6645 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.