Yargıtay Kararı: 1. HD. 7.7.1992 T. 1992/9235 E. 1992/9151 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: BK’nın temsil ve vekâlet bağıtını düzenleyen hükümlerine göre temsil yetkisinin vekâlet verenin yararına kullanılması genel ve temel hukuk kurallarından birisidir. Vekil yetkisini vekâlet verenin zararına, kendisinin ya da iş ve elbirliği yaptığı kişi yararına kullandığı takdirde vekâlet görevini kötüye kullanmış olur.

Gerek dava dilekçesinde, gerekse yargılama aşamalarında savın ileri sürülüş biçimi ve içeriğine nazaran davada vekâleten temsil görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine göre vekâleten temsil yetkisinin, vekâlet verenin yararına kullanılması, genel ve temel hukuki kurallardan birisidir. Eğer vekil bu yetkisini vekâlet verenin zara rina, kendisinin ya da iş ve elbirliği yaptığı başkasının yararına kullandığı takdirde yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa bile vekâlet vereni bağlaması söz konusu değildir. Böyle bir davranışı ile vekil görevini kötüye kullanmış sayılır.

Somut olaya gelince, davalı eşinden boşanmıştır. Belirli bir işi ve geliri yoktur. Geçimini büyük ölçüde yurt dışında çalışan kardeşleri davacı A., dava dışı N. ve M.’nin parasal katkıları ile sürdürmektedir. Esasen bu olgular davalının dosyadaki mektupları içeriği ile kabulündedir.

Diğer bir hususta davacı ve eşinin 1976, 1982, 1984 yıllarında verdikleri vekâletnamelere dayanarak bunların müşterek banka hesabından paralar çekmiş, Türkiye’deki onlara ait işleri onlar adına yürüte gelmiştir. Çekişmeli taşınmazın temlikinde kullanılan davacının gönderdiği vekâletnamenin içeriğini belirleyen not yazısı yolladığı mektuba eklenmiş, iki dairenin tapu harç ve masrafını istemiş ve sonuçta oğlu H.G.’ye vekâletname verilmesini sağlamıştır.

Davacının eşi aynı yolla aynı gün düzenlettiği vekâletname ile davalıyı vekil tayin etmiştir. Sav ve bunu doğrulayan andlı anlatımlarına göre bu vekâletnamelerin verilmesindeki amaç eşinin kuracağı işe kredi sağlamak için iki daire kaydının davacı üzerinden kocası adına aktarılmasından ibarettir. Aksi halde, davacının eşinin sözü edilen vekâletnameyi davalıya göndermesinin bir mantığı bulunmadığı gibi davalı dahi kabul edilebilir sebebi olduğu hususunda hiçbir açıklama getirmemiştir.

Davacının gönderdiği vekâletname ile vekil aynı gün saat farkı ile davacıya ait iki daireden birini annesi davalıya diğerini de kız kardeşi S.’ye satış suretiyle temlik etmiştir. Satış gününde ne davalının ne de kızının daire alacak ve parasını ödeyecek ekonomik güçlerinin bulunmadığı yine dosya içeriği ile bellidir. Ayrıca davalı tapu harcı için gönderilen parayı bankadan almış 10.800 mark gönderdiğinden bahseden mektubunda bunun satış bedeli olduğundan hiç söz etmemiştir. Kaldı ki, çekişmeli daire için 1991 yılında kapsar biçimde doldurduğu kira sözleşmesini, davacının eşi tarafından imzalanıp geri yollanmasını istemiştir. Bu durumdaki vekâletnamelerin davacının eşine temlik yapılması için gönderildiğini göstermektedir. Tüm bu olgular ve dosya içeriği karşısında vekâleten temsil görevinin kötüye kullanıldığına ilişkin savın kanıtlandığı açıktır.

Hal böyle olunca, davanın kabul edilmesi gerekirken toplanan kanıtlar ve konuya ilişkin yasal düzenlemeyle çelişen gerekçeye dayanılarak reddedilmesi doğru değildir. Davacı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile açıklanan nedenlerden ötürü Hukuk Yargılama Yöntemi Yasasının 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASI NA oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 7.7.1992 T. 1992/9235 E. 1992/9151 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.