Yargıtay Kararı: 1. HD. 7.4.1988 T. 1988/827 E. 1988/4355 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil vekil edenin zararına tasarrufta bulunamaz. Dürüstlük kurallarına günün ekonomik koşullarına aykırı hareket edemez. Dilediğine dilediği bedelle satış yetkisini kötüye kullanamaz. Taşınmazın satış tarihindeki gerçek bedeli tespit edilerek tüm deliller bir arada değerlendirilmelidir.

Davacı, davalıya bir vekâletname vermiş, maliki olduğu dava konusu taşınmazları “Dilediği bedelle, dilediği kişilere” satabilme konusunda yetkilendirmiştir. Her ne kadar, vekil vekâletten azledilmiş ise de azle ilişkin irade beyanı, tapu dairesinde hatalı biçimde deftere işletmiş olduğu gibi, vekilin de vekâletten azledildiğini bildiği iddiası kanıtlanmış değildir.

Ne var ki, davacı temyize konu bu davada, vekilin vekâletten azlettikten sonra taşınmazları davalı olan karısına temlik ettiği iddiası yanında vekâlet görevini de kötüye kullandığını ileri sürmüştür.

Gerçekten de, çekişmeli taşınmazların vekil tarafından davalı karısına satış suretiyle devredildiği getirtilip kayıtlardan anlaşılmaktadır. Vekil, vekil edenin zararına bir tasarrufta bulunamaz. Dürüstlük kurallarına ve günün ekonomik koşullarına aykırı hareket edemez. Dilediğine dilediği bedelle satış yetkisini kötüye kullanamaz. O halde taşınmazların tapu Sicilinde gösterilen satış değeri ile akit tarihindeki gerçek değerlerinin belirlenmesi ve iddia doğrultusunda gerekli soruşturmanın yapılması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulması zorunludur. Bu yönde bir araştırmayı içermeyen yetersiz soruşturmaya dayanılarak davanın reddedilmesinde isabet yoktur.

Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 7.4.1988 T. 1988/827 E. 1988/4355 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.