Yargıtay Kararı: 1. HD. 4.7.1985 T. 1985/8195 E. 1985/8431 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekilin her türlü yetki ile donatılması, vekil edenin çıkarlarını göz ardı etmesine hak vermez. Taşınmazın gerçek değeri saptanmalı tüm deliller bir arada değerlendirilmelidir.

HUMK’un 74-75 ve 76 maddeleri hükümleri gereğince davada olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme ve uygulanacak yasa hükmünü belirlemek yargıca aittir. Dava dilekçesi ve duruşmadaki açıklamalarından davacının satışa yetkili vekilinin vekâlet görevini kötüye kullandığı iddiası ile iptal ve tescil istediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davadaki vekilin duruşmadaki (hile) hukuksal nedenine dayandıklarına ilişkin sözleri sonuca etkili değildir.

Getirilip incelenen tapu kayıt örnekleri ve toplanan taraf delillerine göre, davacının vekil tayin ettiği dünürü davali S.’nin, nizalı taşınmazı dava dışı 3 parça ile birlikte eşi P.’ye satış yolu ile bununda kendi oğlu S.’ye hibe suretiyle temlik ettiği, taşınmazın bu son malikinin de aynı köyden anlaşılan öteki davalılar A. ve H.’ye temlik edildiği anlaşılmaktadır. Satış için tayin edilen vekilin her türlü yetki ile donatılmış olması temlikte vekilin müvekkilinin çıkarlarını gözetmemesine hak vermez.

Mahkemece nizali taşınmazın gerçek değeri ile her bir temlikte gösterilen değeri saptanmamıştır. Hal böyle olunca, nizalı taşınmazın gerçek ve temlik değerleri saptanarak davalı vekil S.’nin eşine, onun kendi çocuğuna temlik olguları üzerinde de durularak öteki davalılar aynı köylü A. ve H.’nin MK’nin 931. maddesinden yararlanacak durumda bulunup bulunmadıkları da araştırma konusu yapıldıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır.

Mümeyyizin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün yukarda açıklanan nedenler ile BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 4.7.1985 T. 1985/8195 E. 1985/8431 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.