Yargıtay Kararı: 1. HD. 4.5.1992 T. 1992/2274 E. 1992/5864 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekâletin kötüye kullanıldığı iddiası maddi bir vakıanın ispatına yönelik bir husustur. Hukuki muamele değildir. Bu bakımdan tanık dinlenebilir.

529 ada 2 parseldeki 1. kat 10 no.lu konut, karı koca olan davacı ve davalı M. adla rina 1/2 şer oranda paylı mülkiyet üzere kayıtlı iken 21.10.1987 tarihli vekâletname ile davacının, kocası davalı M.’yi vekil tayin ederek taşınmazdaki payının satışını da kapsar biçimde yetki verdiği, davalı M.’nin bu vekâletnameye dayanarak davacıya ait payı ve ayrıca kendi payını (taşınmazın tamamını) boşanma davası görülmekte iken 31.8.1988 günü akrabası (yeğeni) diğer davalı G.’ye satış suretiyle temlik ettiği, daha sonra davacı ile davalı M.’nin 10.10.1988 tarihli ilam uyarınca boşandıkları tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Mahkemece hile ve muvazaa iddialarının kanıtlanmadığından söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Oysa 4.6.1958 tarih 15/6 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı ile HUMK’un 74 ve onu izleyen maddelerine göre, maddi olayları açıklamak yanlara ve bu olguları hukuksal açıdan nitelendirmek, uyuşmazlığı çözecek ya da hükmünü ve kurallarını belirlemek hakime ait görevdir. Saptanan olguların “vekâlet görevini kötüye kullanma” hukuksal nedenine ilişkin iddiaya dayanak teşkil ettiğinin ve hukuki nitelendirmenin bu yolda yapılması gerektiğinin kabulü zorunludur.

Borçlar Yasasının gerek temsile, gerekse vekâlet akdine ilişkin hükümlerinden anlaşılacağı üzere, vekâletten temsil yetkisi kural olarak vekâlet verenin yararına kullanılmalıdır. Eğer vekil; vekâletnameye dayalı temsil yetkisini kasten vekâlet verenin zararına, kendisinin ya da iş ve elbirliği yaptığı başka birinin yararına kullandığı takdirde, yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekâlet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. Böyle bir davranışıyla vekil, vekâlet görevini kötüye kullanmakta, yetkisini kötüye kullandığını bilerek vekil ile sözleşme yapanda hakkını kötüye kullanan kişi durumuna düşmektedir.

O halde, taşınmazın akit tarihindeki gerçek değerinin uzman bilirkişi aracılığı ile saptanması, değinilen nitelendirme çerçevesinde toplanacak delillerin hayatın olağan akışına, yanların durumlarına ve olayın kendisine özgü yönlerine uygun düşecek biçimde değerlendirilmesi, yukarıda sözü edilen ilke gözetilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülen suretiyle noksan soruşturma ile yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulması isabet sizdir. Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle açıklanan nedenlerden ötürü hükmün BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 4.5.1992 T. 1992/2274 E. 1992/5864 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.