Yargıtay Kararı: 1. HD. 3.12.1991 T. 1991/4826 E. 1991/14034 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Dava, vekâleten temsil görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacı, yaklaşık 25 yıldır ticari ortaklık yaptığı davalı Y.A.’ya davaya konu taşınmazını dilediğine dilediği bedelle satması için 7.10.1987 günlü vekâletnameyi vermiştir. O da bu vekâletnameye dayanarak diğer davalıya 9.11.1987 günü tapuda 5.600.000 lira bedel göstermek suretiyle temliki gerçekleştirmiş ve aynı gün satış parasından kalan 35.000.000 lira alıcı davalının babasına ait banka hesabından vekilin banka hesabına aktarılmıştır. Uzman bilirkişiler aracılığı ile çekişmeli taşınmazın satış günündeki arsa değerinin 20.000.000 lira ve vekilce yaptırıldığına dair belgeler bulunan üzerindeki bedelinin ise 28.282.800 lira olmak üzere toplam 48.282.800 lira olduğu saptanmıştır.

Temlikten on beş ay sonra davacı ile vekili davalı arasındaki ticari ilişkiye Şubat 1989 tarihinde son verilip sözlü olarak birbirlerini ibra ettikleri kendilerinin de kabulündedir. Vekil davalının, satış bedeli 40 milyon lirayı davacıdan olan alacağından düştüğüne dair savunması bilirkişi raporuyla doğrulanmasına karşın davacı bu hususta ayrıca kanıt getirmiş değildir.

Hemen belirtmek gerekir ki, bunlar arasındaki iş ortaklığı ya da vekâlet bağıtı bakımından iç ilişkilerinin; alıcı diğer davalının hukuki durumunu etkilemesinden veya ağırlaştırmasından söz edilemez.

Hal böyle olunca, davanın reddedilmesi gerekirken, kanıtların değerlendirilmesinde yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı biçimde kabulü doğru değildir. Temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, oybirli ğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 3.12.1991 T. 1991/4826 E. 1991/14034 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.