Yargıtay Kararı: 1. HD. 28.6.1990 T. 1990/8238 E. 1990/9012 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Dava, vekâlet görevini kötüye kullanma hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Tüm dosya içeriğine ve toplanan kanıtlara göre, davacının vekili F.K.’ye çekişmeli parseli dilediği bedelle kocası N.K.’ye satmak üzere vekâlet verdiği, vekilin de taşınmazı adı geçen kişiye satış yoluyla devir ve temlik ettiği, taşınmazın daha sonra da diğer davalıya tapu ile devredildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı vekâletnamesinde devredilecek kişiyi belirtmiş ise de, vekilin vekil edenin haklarını korumak, taşınmazı gerçek bedeli karşılığı satmak zorundadır.

Hal böyle olunca vekilin vekâlet görevini kötüye kullanıp kullanmadığı üzerinde durulması, bu yönde taraf kanıtlarının toplanması, uzman bir kişi aracılığı ile satış tarihindeki gerçek bedelinin saptanması sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

Öte yandan, taşınmaz diğer davalı O.L. devredildiğine göre, bu davalının iyiniyetli olup olmadığı MK’nın 931. maddesi koruyuculuğu altında bulunup bulunmadığı da araştırılmamıştır. Eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 28.6.1990 T. 1990/8238 E. 1990/9012 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.