Yargıtay Kararı: 1. HD. 22.11.1991 T. 1191/12789 E. 1991/13465 K.

Oca 2, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı M.H.E.’nin 1.11.1990 tarihinde öldüğü, davalının karar düzeltme dilekçesine eklediği veraset belgesi ile sabittir davanın devamı sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde taraf ehliyeti son bulur(MK. 27/1 maddesi).

Ölen taraf davayı vekil aracılığı ile takip etmiş olsa bile aksi, sözleşmeden veya işin özelliğinden anlaşılmadığı takdirde vekâlet ölüm ile sona erer (BK. 35/1, 397/1).

Dava ehliyeti davanın her aşamasında ortaya atılabilen ve mahkemece kendiliğinden göz önünde tutulması gereken kamu düzeni ile ilgili bir usul sorunudur. Bu durum da davacının mirasçılarına veya tayin olunacak miras şirketi temsilcilerine tebligat çıkarılarak davaya devam edilmesi zorunludur. Vekâlet görevi sona ermiş vekil huzuru ile davaya devam edilerek karar verilmesi usule aykırıdır. Anılan husus karar düzeltme isteği üzerine bu kez yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştır.

Davalının karar düzeltme isteğinin HUMK’un 440. maddesi gereğince kabulüne ve Dairenin 2.5.1991 tarih 1991/2229-5517 sayılı onama kararının ortadan kaldırılmasına Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesinin 9.11.1991 tarih 1988/210 Esas-1990/435 sayılı hükmünün yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. (Y. 1. HD. 22.11.1991 T. 1191/12789 E. 1991/13465 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.