Yargıtay Kararı: 1. HD. 2.4.1987 T. 1987/1173 E. 1987/2887 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekilin dilediği bedelle dilediği kimseye satışla yetkili kılınması, ona ekonomik koşulların dürüstlük kurallarının bir yana bırakılarak vekil edenin zararına satış yetkisini vermez.

Davacı, dava konusu taşınmazdaki 8/48 payını dilediğine satması hususunda dava dışı kardeşi S. noterlikte düzenlenen vekâletname ile yetkili kılmıştır. Vekil, vekâlete dayanarak, bu yeri gene kardeşleri bulunan davalıya tapuda 1.920.000 lira bedel üzerinden satmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki vekilin dilediğine dilediği bedelle satışa yetkili kılınmış olması günün ekonomik koşulları ve dürüstlük kurallarını bir yana bırakarak kendisini vekil edenin zararına hareketle taşınmazı satma hakkı vermez. Olayda da davacı dava dilekçesinde açıkça çekişmeli taşınmazın çok düşük bir bedelle davalıya temlikinin yapıldığını ileri sürmüştür.

Davada dayanılan maddi olayların bildirilmesi taraflara hukuki niteleme hakime aittir. Hal böyle olunca, HUMK 76’nci maddesi hüküm gereğince davanın vekâlet görevini kötüye kullanma nedenine dayalı iptal isteği niteliğinde belirlenecek iddia ve savunmanın bu çerçeve içerisinde araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken temlik tarihindeki gerçek değer dahi saptanmadan salt vekilin satışa yetkili kılındığı vekâletnamenin varlığından söz edilerek, yazılı olduğu üzere davanın ret edilmesi isabetsizdir. Temyiz itirazların yerindedir. Kabulü ile hükmün BOZULMASINA, geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 2.4.1987 T. 1987/1173 E. 1987/2887 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.