Yargıtay Kararı: 1. HD. 18.6.1990 T. 1990/7656 E. 1990/8603 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Davacı, çekişmeli taşınmazı dilediği bedel ile dilediği kimseye satmak üzere kardeşi olan İ.A.’yi vekil tayin ettiğini, ancak daha sonra satıştan vazgeçip vekâletnameyi yırtmak suretiyle vekilini azlettiğini, buna rağmen kötü niyetli vekilin noterlikten çıkarttığı vekâletname örneği ile taşınmazı çok düşük bedelle muvazaalı olarak diğer davalı oğluna devir ve temlik ettiğini ileri sürerek iptal ve tescil istemiştir.

Hemen belirtmek gerekir ki, davanın dayanağını oluşturan tüm olayları (vakıaları) bildirmek davacıya (HUMK’un 179/1) bildirilen olaylara uygulanacak hukuk kuralını (yasaya hükmünü) bulmak Hakime aittir. Diğer bir anlatımla maddi olayları bildirmek yanların, hukuksal nitelendirmeyi yapmak Hakimin görevidir (HUMK’un 75.).

Bu ilkelerin ışığı altında bildirilen vakıalar iyi incelenip değerlendirildiğinde davacının “vekâletten azil” yanında “vekâletin kötüye kullanılması” hukuksal nedenine de dayandığı, açık olarak anlaşılmaktadır.

Davada birkaç sebebin bir arada incelenebilmesi, hukuki sebeplerden bir tanesinin, diğer hukuki sebebin incelenmesine olanak tanıdığı, sürece mümkündür. Bu yön Hukuk Genel Kurulunun 19.1.1974 gün 1972/2-584 Esas-14 sayılı kararında açıkça vurgulandığı gibi kararlılık kazanmış birçok içtihatlarla da kabul edilmiştir.

Sözü edilen iki hukuki sebebin bir arada incelenmesinde yasal bir sakınca bulunmadığına göre, vekâlet akdinin kötüye kullanıldığı iddiası üzerinde durulması, tarafların bu yönde kanıtlarının toplanması, taşınmazın satış tarihindeki gerçek değerinin uzman bilirkişi aracılığı ile saptanması, davalıların baba-oğul olduklarının göz önünde tutularak kayıt maliki A.’nın iyiniyetinin değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması isabetsizdir. Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hüküm belirtilen nedenlerden ötürü BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi (Y. 1. HD. 18.6.1990 T. 1990/7656 E. 1990/8603 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.