Yargıtay Kararı: 1. HD. 17.9.1991 T. 1991/293 E. 1991/9758 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil vekâlet görevini vekâlet verenin yararına kullanmalıdır. Vekil vekâletnameye davalı temsil yetkisini kasten vekalet verenin zararına kendisinin veya el ve işbirliği yaptığı kişinin yararına kullandığı takdirde yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa dahi vekâlet vereni bağlamaz. 

Dava, vekâlet temsil görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacıların miras bırakanı İ.B. babası H.B.’nin mirasının tasfiyesine yetkiyi içeren 24.3.1973 günlü vekâletnameyi kardeşi G.’nin eşi olan eniştesi N. Y.’ye vermiştir. 

Vekil bu vekâletnameye dayanarak H.B.’nin diğer mirasçıları eşi S. kızları G., F. ve G. (vekilin eşi) ile noterlikte çekişmeli 9316 ada 2 ve 3 parsellerin birleştirilmesinden oluşan aynı ada 18 parselin vekâletname veren I.’nin dışındaki mirasçılara aktarımını öngören taksim sözleşmesi düzenleyerek buna göre tapuda temliki sağlanmıştır. Vekilin temlik yaptığı kişilerden biri kayınvalidesi, biri eşi ikisi de baldızıdır. Davacıların murisi temsil ettiği kişi ise kayın biraderidir.

Davacılar miras bırakanları İ.’nin miras payı 3/16 hissenin karşılığı olan tapudaki paya göre 3900/20800 payın iptal ve tescilini istemişlerdir. 

Davacıların murisinin dava konusu payına karşılık ona verildiğini ileri sürdükleri Sondaj makinası ve parçalarının savunmanın aksine davalıların kocalarına verilip teslim edildiğine dair noterlikte düzenlenmiş belge bulunmaktadır. 

Bilindiği ve Borçlar Yasasının temsil ve vekâlet bağıtını düzenleyen hükümlerinde açıkça vurgulandığı üzere vekâleten temsil yetkisinin kural olarak vekâlet verenin yararına kullanılması gerekir. Eğer vekil vekâletnameye dayalı temsil yetkisini kasten vekâlet verenin zararına kendisinin ya da iş ve elbirliği yaptığı anlaşılan başka birinin yararına kullandığı takdirde yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekâlet görevini kötüye kullanmış sayılır. 

Mahkemenin ret hükmüne dayanak yaptığı MK’nın 638. maddesinin dava ve olayımızda uygulama yeri yoktur.

Hal böyle olunca, davanın kabul edilmesi gerekirken reddedilmesi isabetsizdir. Temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZUL MASINA, oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 17.9.1991 T. 1991/293 E. 1991/9758 K.). 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.