Yargıtay Dosya Akıbetini Sorma Talebi

…….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

…… CEZA DAİRESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                     :

SANIK                              :

VEKİLİ                              :

KONU                               : Temyizden feragat ettiğimiz dosyamıza ilişkin dosya akıbetinin sorulması talebimizden ibarettir.

Sanık müvekkilin yargılandığı Yerel Mahkeme olan …….  Ağır Ceza Mahkemesi, …………… tarihli kararıyla sanık müvekkil aleyhinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ………….. hapis ile …….. TL adli para cezasına hükmetmişti. Yerel Mahkeme’nin bu kararına karşı yaptığımız istinaf başvurumuz sonunda Daireniz ………… tarihli, ………. sayılı kararıyla Yerel Mahkeme hükmü düzeltilerek istinaf başvurumuzun esastan reddine karar verilmişti.

Bunun üzerine ………. tarihli temyiz dilekçemizle temyiz kanun yoluna başvurmuşsak da birkaç gün sonra müvekkil ……… tarafından Dairenize temyizden feragat dilekçesi sunulmuştur. Ancak yine de dosya ……….. tarihinde Yargıtay Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Yargıtay Başkanlığı’nın yoğun bir iş yükü olduğu malumunuzdur. Temyizden feragat edilen dosyanın yaklaşık 4 aydır halen Yargıtay Başkanlığı’ndan dönmemesi nedeniyle sanık müvekkilin hükmü kesinleşememekte ve ……….. Açık Ceza İnfaz Kurumu’na geçebilecekken …….. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mecburen kalmaya devam etmektedir.

Sanık müvekkilin temyizden feragat ettiği dosyasının halen dönmemesi nedeniyle sanık müvekkil halen kapalı cezaevinde kalmaktadır. Bu nedenlerle, temyizden feragat edilen Daireniz dosyasının akıbetinin Yargıtay Başkanlığı’ndan sorulmasına karar verilmesini bilvekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

       Sanık
Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.