Bir Sayfa Seçin

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Demektir?

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Anlama Gelir?

Ceza mahkemelerinden verilip kesinleşmiş kararlarda sanığın lehine veya aleyhine yapılan hataların dü­zeltilmesi için getirilmiş kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir.

Hükümler kesinleştikten sonra maddi anlamda kesin hükme ulaşılır. Fakat mahkemelerin kesinleşmiş ka­rarlarının yanlış olduğu sonradan anlaşılabilir. Bu durumda ilgililer yargılamanın yenilenmesi yoluna başvu­rulabilir

Kimler Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunda Bulunabilir?

Kanun yoluna başvurma hakkına sahip olanlar, yargılamanın yenilenmesi yoluna da başvurabilir (CMK m.317/1).

Yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna hükümlü hakkında cezanın infaz edilmesi halinde veya hüküm­lünün ölmesi durumunda bile gidilebilir. Hükümlü öldükten sonra ölenin; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşleri baş­vurabilir.

Hükümlü öldükten sonra yargılamanın yenilenmesi talebinin ana nedeni “itibarın iade edilme­sidir.” Ölen hükümlünün bu yakınlarından birisinin bulunmaması halinde hükümlü lehine Adalet Bakanı istem­de bulunabilir

Yargılamanın yenilenmesi için daha önce mahkeme tarafından verilmiş, kesinleşmiş bir hüküm bulunmalı­dır. Delil yokluğu dışında başka bir sebepten soruşturmanın yapılamadığı hallerde yargılamanın yenilenmesi­ni istemek mümkündür. Bunun için; mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil bulunmaması dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdürülememiş olması gerekir.

Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

  • Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahte olduğunun anlaşılması.
  • Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine ka­sıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiğinin anlaşılması.(Hakim sicillerini takip etmekte fayda var.)
  • Hükme katılmış olan hâkimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevini yapmada kusur etmiş olması.
  • Mahkumiyet kararının dayandırıldığı hukuk mahkemesi hükmünün kesinleşmiş diğer bir hükümle kalkmış olması.
  • Sanığın beraatını veya daha hafif bir cezaya mahkûm edilmesini gerektirecek yeni delillerin bulunması durumu.
  • Ceza hükmünün kesinleştikten sonra hukuka aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleş­miş kararıyla tespit edilmiş olması durumunda yargılamanın yenilenmesi istenebilir.

Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Nereye Yapılır?

Yargılamanın yenilenmesi talebi, hükmü vermiş olan mahkemeye yapılır. Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi isteminin kabul edilmesine veya reddedilmesine karar ve­rebilir. Yargılamanın yenilenmesi talebi kabul edildiğinde mahkeme delillerin toplanmasına başlar

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız