Yargı Yolu Uyuşmazlığında Uyuşmazlık Mahkemesinin Kesin Karar Örneği

Uyuşmazlık mahkemesi önüne giden bir dosyada, uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karar örneği aşağıdaki gibidir.


T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO : 2004 / 86

KARAR NO                                                                  : 2005 / 26
K.TARİHİ                                                                    : 16.05.2005

KARAR

DAVACI                                                                        : Ali T.

DAVACI                                                                        : VEKİLİ                                                                          : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

OLAY                                                                             :

İNCELEME VE GEREKÇE                                      :     Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Tülay T.nun Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü Ü., Coşkun Ö., Serap A., Z. Nurhan Y., Abdullah A. ve H. Haşan M. nun katılımlarıyla yapılan 16.05.2005 günlü toplantısında;

İLK İNCELEME                                                        : Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasanın 27. maddesi uyannca yapılan incelemeye göre, ESASIN İNCELENMESİ                                        : Raportör-Hakim İsa Y.nun davamn çözümünde Dava, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanunu’nun
2/1-b. maddesinde, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlâl edilenler tarafından açılan tam yargı davalan, idari dava türleri arasında sayılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Ordu İdare Mahkemesi’nin 24.10.2000 gün ve E:2000/524, K :2000/566 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ
KALDIRILMASINA, 16.05.2005 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan          Üye     Üye     Üye     Üye     Üye

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.